Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Erasmus+

Erasmus+ er et europeisk utvekslingsprogram innen høyere utdanning. Som Erasmus+ student har du mulighet til å studere ved en av DMMHs partnerinstitusjoner i Europa. Du slipper å betale skolepenger og du får i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen et Erasmus+ stipend.

Erasmus+

Sjekkliste Erasmus+Før utreise:
1.Online Learning Agreement: Online Learning Agreement (LA) er en kontrakt mellom deg, DMMH og lærestedet du skal reise til. LA har som hensikt å sikre at de emnene du avlegger i utlandet vil bli godkjent som en del av graden din ved DMMH. 

2. OLS Språktest: Online Linguistic Support (OLS) er en språktest som er obligatorisk for de fleste, med unntak for studenter som skal reise til Danmark. Denne testen er ikke obligatorisk for høsten 2024, men vi oppfordrer sterk til at alle studenter tar testen. Les mer og ta testen her.

3.Grant Agreement: Grant Agreement (GA) er en stipendavtale for studieoppholdet som skal signeres av deg og Internasjonalt kontor. Ved signering aksepterer du som student stipendets størrelse og du godtar forpliktelsene som er knyttet til avtalen. Du vil får tilsendt Grant Agreement av Internasjonalt kontor. Sjekk at informasjon er korrekt og fyll inn feltene som er markert. Du skal blant annet legge inn "insurance number", dette er det som kalles "policy number" i forsikringsavtalen din. Signer for hånd og lever til Internasjonalt Kontor.

Du får utbetalt 80% av stipendet før utreise og de resterende 20% etter hjemkomst, når obligatorisk papirarbeid er fulgt opp


Ved ankomst:
5. Få internasjonal koordinator ved vertsinstitusjonen til å signere Certificate of Arrival. Dette er et dokument som bekrefter at du har ankommet og at utvekslingsoppholdet er i gang. Skjemaet scannes og sendes til international@dmmh.no så snart det er signert.


Tilbake i Norge:
6. Få signert Confirmation of Stay som bekrefter sluttdato. Du bruker det samme skjemaet som tidligere.

7. Etter endt utvekslingsopphold vill motta en e-post fra EU hvor du blir bedt om å levere en sluttrapport. Denne må leveres før en får utbetalt siste del av Erasmus+ stipendet.

For å få utbetalt siste rest av Erasmusstipendet må du ha levert Confirmation of Stay, Assessment form fra praksis, evalueringsskjema fra EU og evalueringsskjema fra DMMH. Økonomiavdelingen utbetaler 20% når alle har levert disse dokumentene, det er kollegialt å gjøre denne jobben raskt og effektivt. 


Stipendsatser

Stipendet er på ca € 470 eller € 530 pr. måned, avhengig av hvilket land du drar til (2023-sats).

Utvekslingsstudentene får fritak for studieavgift ved vertsinstitusjonene.

Stipendbeløpet beregnes ut ifra oppstarts- og sluttdato på oppholdet:

- Oppstartsdato: Velkomstuke/orientering eller offisiell semesterstart.
- Sluttdato: siste utdanningsrelaterte dag; for eksempel siste undervisningsdag.

Beløpet på stipendet regnes ut i fra den planlagte perioden. Skulle oppholdet avsluttes tidligere enn planlagt så vil beløpet justeres etter dette.

Grønne reiser

For å støtte opp om å ta miljøvennlige valg, har EU bestemt at det kan tildeles ekstra stipend for "grønne reiser". Reisen blir definert som grønn når hoveddelen av reisen foretas med transportmidler med lavt utslipp, f.eks. tog, buss eller bildeling.

Studenter som ikke mottar reisestipend, kan velge «grønne reiser» og få et tilleggsstipend (engangsbeløp) på € 50. Hvis relevant kan studentene i tillegg motta opptil fire ekstra dager med stipend til hjemreisen.