Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Før utreise


Før utreise utveksling

Slik søker du om utveksling

1.Søk om opptak til DMMH:

For bachelorstudenter: er utveksling er en del av fordypningen Barnehager i internasjonale perspektiver (3.år). Studenter fra hovedmodell søker opptak til denne fordypningen på studentweb. Studenter fra profiler sender en henvendelse på e-post til international@dmmh.no


2. Søk til lærestedet i utlandet: Når du har fått tilbud om utveksling fra DMMH må du søke om opptak til det aktuelle lærestedet

3. Forhåndsgodkjenning av emner: Når du har fått opptak til lærestedet så vil du og internasjonalt kontor bli enige om emnene du skal ta.

Les mer her: Søknadsprosess

Kostnader og finansiering

Kostnader:

Utvekslingsstudenter må semesterregistrere seg og betale studieavgift. En slipper derimot å betale skolepenger eller studieavgift ved våre vertsinstitusjoner.

Alle studenter må ha en egen studentforsikring som dekker hele utenlandsoppholdet. Tilleggsutgifter (avhengig av hvilket land du drar til) kan være visumkostnader og vaksinasjoner.


Stipendordninger og støtte:

Lånekassen: Du kan søke Lånekassen om stipend til ditt opphold i utlandet. I tillegg til basisstøtte kan du få reisestøtte. Studenter som tar sitt utvekslingsopphold til Sør-Afrika vil få et tilleggstipend fra Lånekassen. Stipend på inntil kr. 2500 per måned. Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge. Du kan lese mer her

Studier i Europa: I tillegg til Lånekassestøtte, kan studenter som velger studieopphold ved en av våre europeiske samarbeidspartnere motta Erasmus+ stipend. Dette skal bidra til å dekke merutgiftene (opphold/reise) ved å studere ved en utenlandsk høgskole/universitet. Stipendet er på ca € 470 eller € 530 pr. måned, avhengig av hvilket land du drar til (2021-sats).


Studier utenfor Europa: Studenter som får tilbud om utveksling til Eswatini og Tanzania mottar et engangs reisestipend fra DMMH på kr. 7500,-

Forsikring

Reise-, ansvars- og ulykkesforsikring:

Du trenger en forsikring som dekker hele oppholdet ditt ("utvekslingsforsikring"), fordi du også skal ta praksis i utlandet, trenger du ansvars- og ulykkesforsikring, da skader/ulykker ikke nødvendigvis dekkes av praksissted. Vi anbefaler på det sterkeste ANSA (Association of Norwegian students abroad). ANSA Studentforsikring omfatter også ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som er gjeldende ved utøvelse av praksisarbeid. For å kunne benytte forsikringen ved praksisarbeid må arbeidet være i samarbeid eller regi av høyskole/universitet og i henhold til fullføring av grad. Det forutsettes også at praksisarbeidet er ulønnet og at du beholder medlemskapet i Folketrygden gjennom forsikringsperioden. Les forsikringsbetingelsene nøye før du inngår kontrakt. 


Europeisk helsetrygdekort:


Studenter som skal reise i EU må ha Europeisk helsetrygdekort. Studenter som er medlem av folketrygden i Norge, statsborger i Norge eller i et annet EØS-land har rett til å få Europeisk helsetrygdekort. Dette kortet er gratis og dokumenterer at du har krav og dekning på nødvendig medisinsk behandling på lik linje som oppholdslandets egne statsborgere.


Helseforsikring gjennom Lånekassen:

Norske statsborgere som mottar lån og stipend fra Lånekassen har automatisk medlemskap og er sykeforsikret i folketrygden. Studentene tar med seg de samme trygderettigheten de får i Norge når de reiser utenlands. Når en søker om lån og stipend for utveksling til lånekassen så vil en få tilsendt en bekreftelse fra HELFO (Norwegian Health Economics Administration).

Det er viktig å merke seg at studenter uten støtte fra Lånekassen kan miste denne folketrygden i utlandet og det kreves derfor at en søker om frivillig medlemskap i folketrygden.

Utenlandske statsborgere som mottar lån fra lånekassen er nødt til å søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette medlemskap gir de samme rettighetene som gjelder for Norske statsborgere. 

Visum

Studenter er selv ansvarlig for å søke om visum, da mange land utenfor Europa krever at studenter har dette. Søknadsprosedyren for visum varier fra land til land, og det er derfor svært viktig at en på forhånd innhenter rikelig og oppdatert informasjon.

Se Utenriksdepartementet sine sider for oversikt og mer informasjon. Det er viktig å merke seg at en ikke kan søke om visum før en har mottatt opptaksbrevet fra lærestedet en skal reise til.

Erasmus+

Erasmus+ er et europeisk utvekslingsprogram innen høyere utdanning. Som Erasmus+ student har du mulighet til å studere ved en DMMHs partnerinstitusjoner i Europa. Du slipper å betale skolepenger og du får i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen et Erasmus+ stipend. 

Les mer om Erasmus+ ved DMMH her

Fylle ut opplysningsskjema

Opplysningskjema med kontaktinformasjon og kontonummer (for utbetaling av stipend) skal fylles ut og sendes til Internasjonalt kontor. Skjemaet finner du her. Dette er informasjon vi kun lagrer i forbindelse med utvekslingsoppholdet og som blir slettet etterpå.

Annen viktig info

Politiattest:

Hvis du skal ha praksis i utlandet, må du kunne fremlegge en gyldig politiattest til mottakerinstitusjon. Du søker om attest i begynnelsen av august på politiets nettside. Her er det viktig at du velger attesten som du kan få på engelsk.


Bolig:

Du søker selv om bolig. Noen universiteter og høgskoler tilbyr studentboliger, mens andre steder forventes det at en søker på det private markedet.


Reise:

Det anbefales å vente med å bestille flybilletter til alt er på plass. Bachelorstudenter som drar på utveksling må bestå praksis og ha oppnådd minst 90 stp. for å kunne reise ut. Eksamensresultater er klare innen 1. juli. Har du ikke bestått, blir du overført til "hjemmevarianten".


Beredskap:

Registrer oppholdet ditt hos Utenriksdepartementet. Reiseregistering gjør at UD har den informasjon de trenger for å nå deg i tilfellet det skjer en alvorlig hendelse. 

Last ned Sjømannskirken sin nødnummerapp. Denne appen har alle lokale nødnumre uansett hvilket land du befinner deg i. Du kan legge inn forsikringsinformasjon +++