Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tilbake i Norge

Tilbake i Norge

Evalueringsskjema fra EU (gjelder Erasmus+ studenter)

Når oppholdet er over vil du få tilsendt et evalueringsskjema fra EU med diverse spørsmål dere skal svare på. Vi anbefaler dere å fylle ut dette med en gang dere får det, ellers er det så fort gjort at det går i glemmeboka.

Evalueringsskjema fra DMMH

For å kunne gi best mulig informasjon til nye utvekslingsstudenter, vil vi be dere om å fylle ut en spørreundersøkelse med diverse spørsmål om utvekslingsoppholdet. Det er en del spørsmål, dere bestemmer selv hvor utfyllende informasjon dere vil gi. Dere vet hvilken informasjon dere savnet før utvekslingsoppholdet, svarene i denne undersøkelsen skal være en måte å imøtekomme dette på. En stund etter hjemkomst kommer vi til å ha et evalueringsmøte med dere sammen med fordypningsansvarlig, og da kommer svarene deres til å bli brukt som utgangspunkt for samtalen (det vil selvfølgelig være rom for å ta opp andre ting i evalueringsmøtet også).