Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Utvekslingsmuligheter på masterstudiet Barnekultur og kunstpedagogikk

Nytt anledningen til faglig fordypning i Odense, blant annet kjent som Hans Christian Andersen sin fødeby og med et rikt kulturliv og mye spennende barnekultur.

Tredje semester av masterstudiet i barnekultur og kunstpedagogikk kan gjennomføres som Erasmus+ student ved vår samarbeidspartner Syddansk Universitet (SDU). 


Utveksling master i MKP

Oppholdslengde

Erasmus+ opphold som varer fra september til desember.

Kostnad og finansiering 

Kostnader:

Utvekslingsstudenter må semesterregistrere seg og betale studieavgift. En slipper derimot å betale skolepenger eller studieavgift ved våre vertsinstitusjoner. Alle studenter må ha en egen studentforsikring som dekker hele utenlandsoppholdet.


Stipendordninger og støtte:

Lånekassen: Du kan søke Lånekassen om stipend til ditt opphold i utlandet. I tillegg til basisstøtte kan du få reisestøtte. Studenter som tar sitt utvekslingsopphold til Sør-Afrika vil få et tilleggstipend fra Lånekassen.

Studier i Europa: I tillegg til Lånekassestøtte, kan studenter som velger studieopphold ved en av våre europeiske samarbeidspartnere motta Erasmus+ stipend. Dette skal bidra til å dekke merutgiftene (opphold/reise) ved å studere ved en utenlandsk høgskole/universitet. Stipendet er på ca € 410 eller € 460 pr. måned, avhengig av hvilket land du drar til (2021-sats).

Hva du kan studere

Emnet "Barnekulturelt kunstprosjekt med verkstedsarbeid og produksjon" blir erstattet med følgende emner ved SDU (med forbehold om endringer):

Kulturformidling, æstetiskfaglig teori og praksis (6 studiepoeng)

Kulturel/æstetisk produktion/projekt (9 studiepoeng)

Forskningsteori og -metode (6 studiepoeng)

Søknadsprosess

Det vil bli avholdt informasjonsmøter i løpet av første semester med informasjon angående søknadsprosess. Søknadsfristen er 1. mars. Relevante søkere må ha bestått alle emner før utreise. Aktuelle kandidater bli innkalt til intervju. Det vil bli lagt vekt på faglig, personlig og sosial egnethet.