Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Utvekslingsmuligheter på masterstudiet Barnekultur og kunstpedagogikk

Nytt anledningen til faglig fordypning i Odense, blant annet kjent som Hans Christian Andersen sin fødeby og med et rikt kulturliv og mye spennende barnekultur.

Tredje semester av masterstudiet i barnekultur og kunstpedagogikk kan gjennomføres som Erasmus+ student ved vår samarbeidspartner Syddansk Universitet (SDU). 


Utveksling master i MKP

Søknadsprosess

Det vil bli avholdt informasjonsmøter i løpet av første semester med informasjon angående søknadsprosess. Søknadsfristen er 15. mars. Relevante søkere må ha bestått alle emner før utreise. Aktuelle kandidater bli innkalt til intervju. Det vil bli lagt vekt på faglig, personlig og sosial egnethet.

Oppholdslengde

Erasmus+ opphold som varer fra september til desember.

Hva du kan studere

Emnet "Barnekulturelt kunstprosjekt med verkstedsarbeid og produksjon" blir erstattet med følgende emner ved SDU (med forbehold om endringer):

Kulturformidling, æstetiskfaglig teori og praksis (6 studiepoeng)

Kulturel/æstetisk produktion/projekt (9 studiepoeng)

Forskningsteori og -metode (6 studiepoeng)

Kostnad og finansiering 

Kostnader:

Utvekslingsstudenter må semesterregistrere seg og betale studieavgift. En slipper derimot å betale skolepenger eller studieavgift ved våre vertsinstitusjoner. Alle studenter må ha en egen studentforsikring som dekker hele utenlandsoppholdet.


Stipendordninger og støtte:

Lånekassen: Du kan søke Lånekassen om stipend til ditt opphold i utlandet. I tillegg til basisstøtte kan du få reisestøtte. Studenter som tar sitt utvekslingsopphold til Sør-Afrika vil få et tilleggstipend fra Lånekassen.

Studier i Europa: I tillegg til Lånekassestøtte, kan studenter som velger studieopphold ved en av våre europeiske samarbeidspartnere motta Erasmus+ stipend. Dette skal bidra til å dekke merutgiftene (opphold/reise) ved å studere ved en utenlandsk høgskole/universitet. Stipendet er på ca € 470 eller € 530 pr. måned, avhengig av hvilket land du drar til (2023-sats).

Forsikring

Reise-, ansvars- og ulykkesforsikring:

Studenter trenger en forsikring som dekker hele oppholdet. Studenter er selv ansvarlig for å skaffe forsikring.


Europeisk helsetrygdekort:

Studenter som skal reise i EU må ha Europeisk helsetrygdekort. Studenter som er medlem av folketrygden i Norge, statsborger i Norge eller i et annet EØS-land har rett til å få Europeisk helsetrygdekort. Dette kortet er gratis og dokumenterer at du har krav og dekning på nødvendig medisinsk behandling på lik linje som oppholdslandets egne statsborgere.


Helseforsikring gjennom Lånekassen:

Norske statsborgere som mottar lån og stipend fra Lånekassen har automatisk medlemskap og er sykeforsikret i folketrygden. Studentene tar med seg de samme trygderettigheten de får i Norge når de reiser utenlands. Når en søker om lån og stipend for utveksling til lånekassen så vil en få tilsendt en bekreftelse fra HELFO (Norwegian Health Economics Administration).

Det er viktig å merke seg at studenter uten støtte fra Lånekassen kan miste denne folketrygden i utlandet og det kreves derfor at en søker om frivillig medlemskap i folketrygden.

Utenlandske statsborgere som mottar lån fra lånekassen er nødt til å søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette medlemskap gir de samme rettighetene som gjelder for Norske statsborgere. 

Visum

Studenter er selv ansvarlig for å søke om visum, da mange land utenfor Europa krever at studenter har dette. Søknadsprosedyren for visum varier fra land til land, og det er derfor svært viktig at en på forhånd innhenter rikelig og oppdatert informasjon.

Se Utenriksdepartementet sine sider for oversikt og mer informasjon. Det er viktig å merke seg at en ikke kan søke om visum før en har mottatt opptaksbrevet fra lærestedet en skal reise til.

Annen viktig info

Beredskap

Registrer oppholdet ditt hos Utenriksdepartementet. Reiseregistering gjør at UD har den informasjon de trenger for å nå deg i tilfellet det skjer en alvorlig hendelse. 

Last ned Sjømannskirken sin nødnummerapp. Denne appen har alle lokale nødnumre uansett hvilket land du befinner deg i. Du kan legge inn forsikringsinformasjon +++ 

Dersom dere er på reise, send beskjed til international@dmmh.no. Årsaken til at vi ønsker beskjed om dette er i forhold til beredskap.