Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Utvekslingsmuligheter Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

I andre semester av utdanningen kan studenter på master i spesialpedaogikk med vekt på tidlig barndom, ha praksisperioden i emnet "Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst" i spesialinstitusjoner i Afrika gjennom DMMHs samarbeidspartner i Sør-Afrika og Eswatini.  


Utveksling master i MSP

Søknadsprosess

Informasjon om utvekslingsmulighetene vil bli presentert tidlig i første semester av studiet. Da vil det også bli opplyst om søknadsfrister.

Relevante søkere må ha bestått alle emner før utreise. Det vil bli lagt vekt på faglig, personlig og sosial egnethet.

Søkere som går videre blir kalt inn til intervju for endelig utvelgelse. Intervjuet vil foregå på engelsk.

Oppholdslengde

Lengde på utvekslingsoppholdet i Sør-Afrika er 4 uker.

Kostnader og finansiering

Kostnader:

Oppholdet dekkes av studenten selv.

Utvekslingsstudenter må semesterregistrere seg og betale studieavgift. En slipper derimot å betale skolepenger eller studieavgift ved våre vertsinstitusjoner.

Alle studenter må ha en egen studentforsikring som dekker hele utenlandsoppholdet. Tilleggsutgifter (avhengig av hvilket land du drar til) kan være visumkostnader og vaksinasjoner.


Stipendordning og støtte:

Lånekassen: Du kan søke Lånekassen om stipend til ditt opphold i utlandet. I tillegg til basisstøtte kan du få reisestøtte. Les mer her.

DMMH stipend: Studenter får et reisestipend fra DMMH på 7500kr.Forsikring

Reise-, ansvars- og ulykkesforsikring:

Studenter trenger en forsikring som dekker hele oppholdet. Studenter er selv ansvarlig for å skaffe forsikring.

Helseforsikring gjennom Lånekassen:

Norske statsborgere som mottar lån og stipend fra Lånekassen har automatisk medlemskap og er sykeforsikret i folketrygden. Studentene tar med seg de samme trygderettigheten de får i Norge når de reiser utenlands. Når en søker om lån og stipend for utveksling til lånekassen så vil en få tilsendt en bekreftelse fra HELFO (Norwegian Health Economics Administration).

Det er viktig å merke seg at studenter uten støtte fra Lånekassen kan miste denne folketrygden i utlandet og det kreves derfor at en søker om frivillig medlemskap i folketrygden.

Utenlandske statsborgere som mottar lån fra lånekassen er nødt til å søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette medlemskap gir de samme rettighetene som gjelder for Norske statsborgere. 

Visum

Studenter er selv ansvarlig for å søke om visum, da mange land utenfor Europa krever at studenter har dette. Søknadsprosedyren for visum varier fra land til land, og det er derfor svært viktig at en på forhånd innhenter rikelig og oppdatert informasjon.

Se Utenriksdepartementet sine sider for oversikt og mer informasjon. Det er viktig å merke seg at en ikke kan søke om visum før en har mottatt opptaksbrevet fra lærestedet en skal reise til.

Annen viktig info

Beredskap

Registrer oppholdet ditt hos Utenriksdepartementet. Reiseregistering gjør at UD har den informasjon de trenger for å nå deg i tilfellet det skjer en alvorlig hendelse. 

Last ned Sjømannskirken sin nødnummerapp. Denne appen har alle lokale nødnumre uansett hvilket land du befinner deg i. Du kan legge inn forsikringsinformasjon +++ 

Dersom dere er på reise, send beskjed til international@dmmh.no. Årsaken til at vi ønsker beskjed om dette er i forhold til beredskap.