Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Utvekslingsmuligheter på masterstudiet Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

I andre semester av utdanningen kan studenter på master i spesialpedaogikk med vekt på tidlig barndom, ha praksisperioden i emnet "Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse" i spesialinstitusjoner i Afrika gjennom DMMHs samarbeidspartner i Sør-Afrika.  


Utveksling master i MSP

Oppholdslengde

Lengde på utvekslingsoppholdet i Sør-Afrika er 5 uker.

Søknadsprosess

Informasjon om utvekslingsmulighetene vil bli presentert tidlig i første semester av studiet. Da vil det også bli opplyst om søknadsfrister.

Relevante søkere må ha bestått alle emner før utreise. Det vil bli lagt vekt på faglig, personlig og sosial egnethet.

Søkere som går videre blir kalt inn til intervju for endelig utvelgelse. Intervjuet vil foregå på engelsk.

Kostnader og finansiering

Kostnader:

Oppholdet dekkes av studenten selv.

Utvekslingsstudenter må semesterregistrere seg og betale studieavgift. En slipper derimot å betale skolepenger eller studieavgift ved våre vertsinstitusjoner.

Alle studenter må ha en egen studentforsikring som dekker hele utenlandsoppholdet. Tilleggsutgifter (avhengig av hvilket land du drar til) kan være visumkostnader og vaksinasjoner.


Stipendordning og støtte:

Lånekassen: Du kan søke Lånekassen om stipend til ditt opphold i utlandet. I tillegg til basisstøtte kan du få reisestøtte. Les mer her.

DMMH stipend: Studenter får et reisestipend fra DMMH på 7500kr.