Facebook
Gå til innholdet
Lukk

FAQ/Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet en del spørsmål som går igjen blant våre studenter i forbindelse med oppstart

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen for ordinære søkere er 15. april. Enkelte søkergrupper har tidligere søknadsfrist, mer informasjon om dette finner du på studiesiden til hvert studium.

Hvilken dokumentasjon må jeg laste opp? 

Dersom du har søkt opptak til en av våre bachelorutdanninger, finner du informasjon om hvordan du dokumenterer generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider. Har du søkt opptak til en av våre master- eller videreutdanninger, finner du informasjon om dokumentasjon her

Realkompetansesøker? 

Du finner mer opp opptakskravene DMMH har til realkompetansesøkere her

Hva er poenggrensen? 

For bachelorstudier finner du poenggrensene fra tidligere opptak her. På våre masterutdanninger er det et krav om snitt på minimum C, og poenggrensene varierer veldig fra år til år. 

Når får jeg svar på min søknad? 

Dersom du har søkt gjennom Samordna opptak, finner du informasjon om viktige datoer i opptaket her. Har du søkt en av DMMHs master- eller videreutdanninger, kommer svaret ca. 15. juli. 

Jeg ønsker å søke overflytting til DMMH. Hva gjør jeg? 

Dersom du har fullfører andre studieår av en heltids barnehagelærerutdanning ved en annen institusjon våren 2021, kan du søke om overflytting til DMMHs tredje studieår her. Du finner mer informasjon om dette her

Når er studiestart?

Informasjon om studiestart vil bli publisert på våre nettsider i god tid før studiestart.

Hva må jeg gjøre som ny student?

På siden "ny student" finner du en oversikt over hva du må gjøre som ny student.

Hvor finner jeg hybel?

Studentsamskipnaden i Trondheim, Sit, tilbyr hybler i kollektiv og ulike leiligheter for studenter. Les mer om dette på Sit sine nettsider.

Jeg har ikke fått utbetalt studielån

For å få utbetalt må du ha gjennomført semesterregistreringen og betalt studieavgift. Vi rapporterer dette til Lånekassen hver dag. Du kan selv se i Studentweb om du har gjennomført semesterregistreringen og betalt studieavgiften. 

Immatrikulering og registrering

 
Oppmøte til registrering er obligatorisk på bachelorutdanningene våre, og man mister studieplassen dersom man ikke har varslet sitt fravær på forhånd. 

Er det obligatorisk undervisning?

På bachelorutdanningene er det obligatorisk undervisning. På masterutdanningene og videreutdanningene kan det variere.

Hvordan og når betaler jeg studieavgift?

Du finner faktura til studieavgift på Studentweb. Betalingsfristen er 1. september for høstsemesteret. For mer informasjon les om studieavgift på våre nettsider.

Hvordan semesterregistrerer jeg meg, og hvordan vet jeg at jeg har fått riktige emner?

Du semesterregistrerer deg på Studentweb før 1.september ved å bekrefte utdanningsplanen din. Emnene du skal ha ligger i utdanningsplanen din. Kontroller at du har fått korrekte emner, ved å sammenlikne med studieplanen for ditt studie, som du finner her.

Tilrettelegging

DMMH legger forholdene til rette for studenter med særskilte behov. Du kan lese på nettsiden som omhandler tilrettelegging.

Hvor finner jeg timeplanen?

Timeplanen finner du på nettsiden om timeplan.

Hvor finner jeg pensumlistene?

Pensumlistene finner du under hvert emne i studieplanen. Velg emnet du ønsker å finne pensum til i studieplanen.

Hvordan søker jeg om politiattest?

Følg anvisningen på våre nettsider om politiattest.

Kan jeg få praksisplass i hjemkommunen min?

Studenter kan søke om å få tildelt praksisplass ut fra geografiske forhold, så fremt dette ikke går på bekostning av faglige og pedagogiske krav. 

Hva, bortsett fra i barnehage, kan jeg jobbe som når jeg er utdannet barnehagelærer?

Hvis man ikke ønsker å jobbe i barnehage, kan man søke på andre barnerelaterte yrker som i for eksempel SFO, fritidsklubb eller tilsvarende steder. Med en bachelor i barnehagelærer så kan man også ta master og kvalifisere seg til en del andre jobber som spesialpedagog, logoped, rådgiver, saksbehandler. Du kan også lese mer på Utdanningsdirektoratets oversikt på utdanning.no

Kan jeg undervise i grunnskolen med bachelor barnehagelærer?

Hvis du ønsker å være lærer på barnetrinnet, anbefaler vi at du tar grunnskolelærerutdanning. Du kvalifiserer ikke for undervisning på barnetrinnet med bare barnehagelærerutdanning, men må i tillegg ta videreutdanning. Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Barnehagelærerutdanningen er først og fremst for å kvalifisere for jobb i barnehage. Selv om det teoretisk er mulig, vet vi at det er veldig vanskelig for en barnehagelærer å få innpass i skolen. Derfor anbefaler vi heller å ta lærerutdanning.  

Hvor mye fravær kan jeg ha/hvor mye må jeg være tilstede? Kan jeg søke om utvidet fravær?

Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt ved
tilstedeværelse på minimum 70 % av undervisningen i registreringsperioden. Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge emnebeskrivelsen.  Du kan ikke søke om utvidet fravær ut over dette. 

Les mer om fravær og tilstedeværelse.  Her finner du også skjema for spørsmål om fraværsprosent.