Facebook
Gå til innholdet
Lukk
komp_re_dsc_2077

Når du har søkt, hva skjer videre?

Dersom du har søkt opptak på studier ved DMMH har du mye fint i vente, men det er også noen ting det er viktig å huske på:

Dokumentasjon

Det er viktig at du laster opp dokumentasjon på at du er kvalifisert til det studiet du har søkt. Dette må gjøres innen søknadsfristen. Hvis du fullfører utdanning denne våren er fristen for å ettersende dokumentasjon på fullført utdanning 1. juli. Informasjon om dette finner du på det enkelte studiet nettside.

Dersom du søker på ledige studieplasser, må all dokumentasjon lastes opp samtidig med at du søker.

Les mer om Realkompetanse

Søknad gjennom Samordna opptak

Dette gjelder alle som har søkt bachelor barnehagelærerutdanning.

  • 1. juli: Frist for å ettersende dokumentasjon som gjelder utdanning fullført våren 2024. Dette er også siste frist for å omprioritere dine søknadsalternativ
  • 20. juli: Svar på søknaden
  • 24. juli: Siste frist for å svare på tilbud om studieplass

Søknad gjennom lokalt opptak

Dette gjelder deg som har søkt master- eller videreutdanning.
  • 1. juli: Siste frist for å ettersende dokumentasjon som gjelder utdanning fullført våren 2024
  • Svar på søknad: Sjekk søknadsportalen på Søknadsweb for status på din søknad


Ta kontakt på e-post