Facebook
Gå til innholdet
Lukk

FAQ/Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet en del spørsmål som går igjen blant våre studenter i forbindelse med oppstart

Når er studiestart?

Informasjon om studiestart vil bli publisert på våre nettsider i god tid før studiestart.

Hva må jeg gjøre som ny student?

På siden "ny student" finner du en oversikt over hva du må gjøre som ny student.

Hvor finner jeg hybel?

Studentsamskipnaden i Trondheim, Sit, tilbyr hybler i kollektiv og ulike leiligheter for studenter. Les mer om dette på Sit sine nettsider.

Er det obligatorisk undervisning?

På bachelorutdanningene er det obligatorisk undervisning. På masterutdanningene og videreutdanningene kan det variere.

Hvordan og når betaler jeg studieavgift?

Du finner faktura til studieavgift på Studentweb. Betalingsfristen er 1. september for høstsemesteret. For mer informasjon les om studieavgift på våre nettsider.

Hvordan semesterregistrerer jeg meg, og hvordan vet jeg at jeg har fått riktige emner?

Du semesterregistrerer deg på Studentweb før 1.september ved å bekrefte utdanningsplanen din. Emnene du skal ha ligger i utdanningsplanen din. Kontroller at du har fått korrekte emner, ved å sammenlikne med studieplanen for ditt studie, som du finner her.

Tilrettelegging

DMMH legger forholdene til rette for studenter med særskilte behov. Du kan lese på nettsiden som omhandler tilrettelegging.

Hvor finner jeg timeplanen?

Timeplanen finner du på nettsiden om timeplan.

Hvor finner jeg pensumlistene?

Pensumlistene finner du under hvert emne i studieplanen. Velg emnet du ønsker å finne pensum til i studieplanen.

Hvordan søker jeg om politiattest?

Følg anvisningen på våre nettsider om politiattest.

Kan jeg få praksisplass i hjemkommunen min?

Studenter kan søke om å få tildelt praksisplass ut fra geografiske forhold, så fremt dette ikke går på bekostning av faglige og pedagogiske krav. 

Hva, bortsett fra i barnehage, kan jeg jobbe som når jeg er utdannet barnehagelærer?

Hvis man ikke ønsker å jobbe i barnehage, kan man søke på andre barnerelaterte yrker som i for eksempel SFO, fritidsklubb eller tilsvarende steder. Med en bachelor i barnehagelærer så kan man også ta master og kvalifisere seg til en del andre jobber som spesialpedagog, logoped, rådgiver, saksbehandler. Du kan også lese mer på Utdanningsdirektoratets oversikt på utdanning.no

Kan jeg undervise i grunnskolen med bachelor barnehagelærer?

Hvis du ønsker å være lærer på barnetrinnet, anbefaler vi at du tar grunnskolelærerutdanning. Du kvalifiserer ikke for undervisning på barnetrinnet med barnehagelærerutdanning. Barnehagelærerutdanningen er først og fremst for å kvalifisere for jobb i barnehage. Selv om det teoretisk er mulig, vet vi at det er veldig vanskelig for en barnehagelærer å få innpass i skolen. Derfor anbefaler vi heller å ta lærerutdanning. Denne loven har ikke vært endret på lenge og vi tror at det vil komme en endring nå når opptaksregler for lærerutdanning har blitt endret og lærerutdanningen har blitt femårig. Så i teorien er det mulig, men i praksis vanskelig.

Hvor mye fravær kan jeg ha/hvor mye må jeg være tilstede? Kan jeg søke om utvidet fravær?

Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt ved
tilstedeværelse på minimum 70 % av undervisningen i registreringsperioden. Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge emnebeskrivelsen.  Du kan ikke søke om utvidet fravær ut over dette. 

Les mer om fravær og tilstedeværelse.  Her finner du også skjema for spørsmål om fraværsprosent.