Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vi ønsker alle studenter velkommen til nytt studieår ved DMMH!

Velkomstinformasjon for hvert enkelt studium finner du på Itslearning. Der kan du logge deg inn etter at du har mottatt en e-post med PIN-kode fra DMMH. Denne blir sendt ut i etter 1. august.  

Oppstartsdato og velkomstbrev 2023 for ditt studieprogram finner du i oversikten under:

Oppstartsinformasjon

Barnehagelærerutdanning, heltid

Studiestart mandag 14. august 2023. Registrering mellom kl. 9.00-11.00. Immatrikulering kl. 14.00.

De to første ukene i semesteret deltar studentene på et oppstartsprogram. Velkomstbrev med nærmere informasjon om innholdet i disse ukene sendes ut i god tid før semesterstart.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning, heltid (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Barnehagelærerutdanning, deltid

Oppstartsdato og tidspunkt kommer.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning, deltid (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2., 3. og 4. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

Studiestart mandag 14. august 2023. Registrering mellom kl. 9.00-11.00. Immatrikulering kl. 14.00.

De to første ukene i semesteret deltar studentene på et oppstartsprogram. Velkomstbrev med nærmere informasjon om innholdet i disse ukene sendes ut i god tid før semesterstart.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid  (Kristiansund)

Studiestart mandag 21. august 2023 kl. 9.30. Første samlingsuke er på fire dager.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning, deltid Kristiansund (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

2., 3. og 4. studieår
Se timeplanen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

Studiestart mandag 14. august 2023. Registrering mellom kl. 9.00-11.00. Immatrikulering kl. 14.00.

De to første ukene i semesteret deltar studentene på et oppstartsprogram. Velkomstbrev med nærmere informasjon om innholdet i disse ukene sendes ut i god tid før semesterstart.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv

Studiestart mandag 14. august 2023. Registrering mellom kl. 9.00-11.00. Immatrikulering kl. 14.00.

De to første ukene i semesteret deltar studentene på et oppstartsprogram. Velkomstbrev med nærmere informasjon om innholdet i disse ukene sendes ut i god tid før semesterstart.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv
(kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Master i barnehagekunnskap

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Master i barnehagekunnskap (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Master i barnehageledelse

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Master i barnehageledelse (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Master i barnekultur og kunstpedagogikk

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Master i barnekultur og kunstpedagogikk (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Barnehagepedagogikk del 1

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Barnehagepedagogikk del 1: Småbarnspedagogikk (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Barns språkutvikling og språklæring

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Velkomstbrev - Barns språkutvikling og språklæring (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen (Trondheim)

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Velkomstbrev - Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen (Trondheim)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen (PLL)

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Velkomstbrev - Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Du finner sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Velkomstbrev - Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2 (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettsider:
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Velkomstbrev - Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.