Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vi ønsker alle studenter velkommen til nytt studieår ved DMMH!

Velkomstinformasjon for hvert enkelt studium finner du på Itslearning. Der kan du logge deg inn etter at du har mottatt en e-post med PIN-kode fra DMMH. Denne blir sendt ut i etter 1. august.  

Oppstartsdato og velkomstbrev 2023 for ditt studieprogram finner du i oversikten under:

Oppstartsinformasjon

Barnehagelærerutdanning, heltid

Studiestart mandag 14. august 2023. Registrering mellom kl. 9.00-11.00. Immatrikulering kl. 14.00.

De to første ukene i semesteret deltar studentene på et oppstartsprogram. Velkomstbrev med nærmere informasjon om innholdet i disse ukene sendes ut i god tid før semesterstart.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning, heltid (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Barnehagelærerutdanning, deltid

Mandag 22. august er første dag på campus for deg som starter på deltidsutdanningen, da er det registrering kl. 08.30-09.00 i Glassgården.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning, deltid i Trondheim

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2., 3. og 4. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

Studiestart mandag 14. august 2023. Registrering mellom kl. 9.00-11.00. Immatrikulering kl. 14.00.

De to første ukene i semesteret deltar studentene på et oppstartsprogram. Velkomstbrev med nærmere informasjon om innholdet i disse ukene sendes ut i god tid før semesterstart.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid  (Kristiansund)

1. studieår:
Studiestart blir mandag 22. august 2022 klokken 9.30 ved Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKSU), Industriveien 18.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

2. studieår
Studiestart tirsdag i uke 34 og 35, streaming. Undervisning på campus i uke 36. Følg med på timeplanen.

3. studieår
Studiestart tirsdag i uke 34, streaming. Undervisning på campus i uke 35. Følg med på timeplanen.

4. studieår
Studiestart tirsdag i uke 35 og 36, streaming. Undervisning på campus i uke 37. Følg med på timeplanen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

Studiestart mandag 14. august 2023. Registrering mellom kl. 9.00-11.00. Immatrikulering kl. 14.00.

De to første ukene i semesteret deltar studentene på et oppstartsprogram. Velkomstbrev med nærmere informasjon om innholdet i disse ukene sendes ut i god tid før semesterstart.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv

Studiestart mandag 14. august 2023. Registrering mellom kl. 9.00-11.00. Immatrikulering kl. 14.00.

De to første ukene i semesteret deltar studentene på et oppstartsprogram. Velkomstbrev med nærmere informasjon om innholdet i disse ukene sendes ut i god tid før semesterstart.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv
(kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Master i barnehagekunnskap

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Master i barnehagekunnskap (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Master i barnehageledelse

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Master i barnehageledelse (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Master i barnekultur og kunstpedagogikk

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Master i barnekultur og kunstpedagogikk (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Barnehagepedagogikk del 1

Informasjon om studiestart 2023 kommer.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Barnehagepedagogikk del 2: Småbarnspedagogikk (kommer)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Barns språkutvikling og språklæring

Oppstartsdag er mandag 3. oktober kl. 9.00.

Velkomstbrev - Barns språkutvikling og språklæring

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside

Fysisk-motorisk aktivitet og utvikling i barnehagen

Studiet starter opp 20. september. kl. 9:15. Oppmøte på rom 1615.
Timeplan: https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/.

Forberedelse til første samlingsdag

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen (Trondheim)

Studiet starter mandag 22.august kl. 0900 på klasserom 231.

Velkomstbrev - Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen (Trondheim)

Det er to forberedelsesoppgaver som vi ber deg gjøre før du kommer til første samling.

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.


Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen (PLL)

Oppstartsdag er onsdag 14.september kl 9.00-15.00.

Velkomstbrev - Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 har oppstart mandag 29. aug. kl. 9:15.

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 har oppstart torsdag 01. sept. kl. 9:15.

Du finner sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Velkomstbrev - Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2

Forberedelse til første samlingsdag (Spes.ped.1)

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettsider:
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Studieåret starter opp onsdag 7. sept. kl. 9:00. Du finner sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Velkomstbrev - Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.