Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vi ønsker alle studenter velkommen til nytt studieår ved DMMH!

Velkomstinformasjon for hvert enkelt studium finner du på Itslearning. Der kan du logge deg inn etter at du har mottatt en e-post med PIN-kode fra DMMH. Denne blir sendt ut i etter 1. august.  

Oppstartsdato og velkomstbrev 2023 for ditt studieprogram finner du i oversikten under:

Oppstartsinformasjon

Barnehagelærerutdanning, heltid

Studiestart mandag 14. august 2023. Registrering mellom kl. 9.00-11.00. Immatrikulering kl. 14.00.

Den første uka deltar studentene på et oppstartsprogram. Se velkomstbrev for nærmere informasjon om programmet for denne uka.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning, heltid

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Barnehagelærerutdanning, deltid

Studiestart blir mandag 21. august kl. 8.30 i Glassgården på DMMH.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning, deltid

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2., 3. og 4. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

Studiestart mandag 14. august 2023. Registrering mellom kl. 9.00-11.00. Immatrikulering kl. 14.00.

Den første uka deltar studentene på et oppstartsprogram. Se velkomstbrev for nærmere informasjon om programmet for denne uka.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid  (Kristiansund)

Studiestart mandag 21. august 2023 kl. 9.30. Første samlingsuke er på fire dager.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning, deltid Kristiansund

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

2., 3. og 4. studieår
Se timeplanen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

Studiestart mandag 14. august 2023. Registrering mellom kl. 9.00-11.00. Immatrikulering kl. 14.00.

Den første uka deltar studentene på et oppstartsprogram. Se velkomstbrev for nærmere informasjon om programmet for denne uka.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv

Studiestart mandag 14. august 2023. Registrering mellom kl. 9.00-11.00. Immatrikulering kl. 14.00.

Den første uka deltar studentene på et oppstartsprogram. Se velkomstbrev for nærmere informasjon om programmet for denne uka.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Master i barnehagekunnskap

Åpning av studiet er mandag 21. august kl. 9.00 på rom 163 i den gamle hovedbygningen på campus Dalen i Trondheim.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Master i barnehagekunnskap

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Master i barnehageledelse

Studiestart: Studieåret starter opp tirsdag 22. august, kl. 9:15, i rom 1616. Rommet ligger i 3. etasje i "Astrid Vatnes hus".

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Master i barnehageledelse

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Master i barnekultur og kunstpedagogikk

Åpningen av studiet er mandag 4. september, kl. 09.15, på rom 1418 i Astrid Vatnes Hus på DMMH. Dette ligger i 1.etasje i det vi kaller «kunstfagsbygget», dvs. det nye bygget nærmest jernbanelinja. Rom 1418 vil være vårt hovedrom, men vi vil også bruke noen andre rom gjennom studieåret.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Master i barnekultur og kunstpedagogikk

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

Studiet starter opp mandag 21. august, kl. 09:15 på DMMH.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Velkomstbrev - Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, 2. studieår

OBS: Informasjon om forberedelse til første samlingsdag


På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Barnehagepedagogikk del 1

Studiestart 28. august 2023, klokken 10.15 på rom 214.

Opplysninger om klasserom i samlingsukene vil bli publisert her:
https://cloud.timeedit.net/dmmh/web/stud/

Velkomstbrev - Barnehagepedagogikk del 1: Småbarnspedagogikk

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Barns språkutvikling og språklæring

Studiet starter opp mandag 2. oktober, kl. 09:00. Du finner sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Velkomstbrev - Barns språkutvikling og språklæring

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen (Trondheim)

Studiet starter mandag 04.september kl. 0900 på klasserom 1109.

Velkomstbrev - Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen (Trondheim)

OBS: Informasjon om forberedelse til første samling

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen (PLL)

Oppstartsdag er onsdag 20.september kl 09 - 15.15. Du finner sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Velkomstbrev - Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 starter opp mandag 21. august, kl. 09:15 på campus DMMH.

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 starter opp torsdag 24. august, kl. 09:15 på campus DMMH.

Du finner sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Velkomstbrev - Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2


På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

OBS: Informasjon om forberedelse til første samlingsdag på Spesialpedagogikk 1

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettsider:
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Kommende studieår har vi fordelt dere i to klasser som dere vil finne på timeplanen vår som VPB-A og VPB-B.

For klassen VPB-A starter studieåret opp onsdag 30. august kl. 9:00, og for klassen VPB-B onsdag 13.september kl 9:00.Du finner sted for oppmøte i timeplanen, som vil være klar ved studiestart.

Velkomstbrev - Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Du finner studieplan og mer informasjon på studiets nettside.