Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studiestart høsten 2020

Semesteret er i gang - Er du?
Vi ønsker alle studenter hjertelig velkommen til DMMH!

Link til digital åpning av studieåret


Velkomstbrev

Alle nye barnehagelærerstudenter får et velkomstbrev i posten i starten av august. Her kan du se ditt velkomstbrev:

Velkomstbrev, heltid Velkomstbrev, deltid Velkomstbrev, Kr.sund

Studentene skal få undervisning på campus

Vi planlegger for at alle studenter, på barnehagelærerutdanningen og på master- og videreutdanningene, i størst mulig grad skal få komme tilbake til campus og få undervisningen der. I en periode vil vi, for å ivareta smittevernhensyn, gjennomføre noe undervisning digitalt. Det er pr. i dag umulig å si hvor lenge denne perioden vil vare, og hvor mye av undervisningen som blir digital.

God plass både inne og ute

DMMH har et stort og romslig campus på Dalen i Trondheim. I tillegg til mange gode undervisningsrom innendørs har vi også flere store uteområder i tilknytning til campus. Disse vil vi ta i bruk i oppstarten av nytt studieår.

Vi har også småbruket vårt, Frøset, som ligger nydelig til i bymarka ved Granåsen, og som gir mulighet for spredt undervisning i mindre grupper både ute og inne.

Tryggheten først

Det er viktig for oss at studentene kan komme til undervisning ved DMMH og føle seg trygge på at smittevern er gjennomført på best mulig måte.

Undervisningen på campus vil bl.a. gjennomføres i mindre og faste grupper, og undervisningsarealene vil fordeles på en måte som ivaretar smittevernhensyn. Renholdspersonalet ved høyskolen har utarbeidet gode rutiner for å hindre spredning av smitte, og det vil være lagt til rette for at god håndhygiene skal være ivaretatt for studenter og ansatte både utendørs og inne. 

Datoer for oppmøte og undervisning

Se tidspunkt for oppmøte for ditt studium. For informasjon om samlingsuker for samlingsbaserte studier, se det enkelte studiums nettside: Våre studier

Hva du må huske på som ny student

Som ny student kan du lese mer om hva du må huske på og hva du bør vite her: Ny student

Nye studenter på barnehagelærerutdanningen, heltid

Åpningshøytidelighet for høstens nye barnehagelærerstudenter blir streamet fra Glassgården mandag 17. august kl 10.00. Vi skulle veldig gjerne ha samlet alle til det store tradisjonelle arrangementet med høytidelig åpning av studieåret, men det kan vi dessverre ikke gjøre i år.

Vi vil prioritere de nye studentene på barnehagelærerutdanningen i oppstarten av nytt studieår. Det er viktig for oss at våre nye studenter kan komme til høyskolen og bli kjent med medstudenter og lærere, og at de kan få gjøre seg kjent med campus og de fasiliteter vi tilbyr.  
Det er imidlertid viktig for oss at alle studenter skal få tilbud om undervisning på høyskolen.

Fadderuke
Vi har i samarbeid med Faderstyret ved DMMH lagt gode planer for oppstart og fadderukene. Programmet vil bli sendt i posten til alle nye studenter. Detaljert informasjon om fadderukene finner du på Fadderukas Facebookside.