Gå til innholdet

Slik blir studiestarten 2019/20

Vi ønsker alle studenter hjertelig velkommen til DMMH! Åpningshøytidelighet for høstens nye barnehagelærerstudenter mandag 19. august kl 10.00 i Glassgården.

Bachelor barnehagelærerutdanning

19. aug.
1. klasse, barnehagelærerutdanning (BLU) heltid, BLU med vekt på flerkulturell forståelse, BLU med vekt på natur og friluftsliv, BLU med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk og BLU deltid, Trondheim. Åpningshøytidelighet kl. 10:00 i Glassgården. 
20. aug. 1. klasse, barnehagelærerutdanning (BLU) heltid, BLU med vekt på flerkulturell forståelse, BLU med vekt på natur og friluftsliv, BLU med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk og BLU deltid, Trondheim starter ordinær undervisning
20. aug.
2. og 3. klasse heltid starter undervisningen
   
Uke 34
3. klasse, deltid starter undervisning
Uke 35 ABLU 4. klasse starter undervisning
Uke 36
2. og 4. klasse, deltid starter undervisning
Uke 36 Barnehagelærererutdanning (BLU) deltid, Kristiansund har oppstart og  starter undervisningen. 

Masterutdanninger

Uke 34
1. studieår master spesialpedagogikk starter undervisning 
Uke 35 
1. studieår master barnehagekunnskap starter undervisning
Uke 35
2. studieår master spesialpedagogikk starter undervisning
Uke 36 1. studieår master barnekultur og kunstpedagogikk starter undervisning
Uke 36
2. studieår master barnehageledelse starter undervisning

Videreutdanninger

Uke 35 
Styrerutdanningen i Midt-Norge, 2. studieår, starter undervisning
Uke 37
Barnehagepedagogikk, del 1 starter undervisning
Uke 37
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse starter undervisning
Uke 37
Språklæring og språkutvikling starter undervisning
Uke 38
Styrerutdanningen i Midt-Norge, 1. studieår, starter undervisning
Uke 40
Veiledning i barnehagelærerutdanningen starter undervisning
Uke 44 Universitets- og høgskolepedagogikk del 2 starter undervisning 

Mer informasjon om samlingsuker for samlingsbaserte studier.