Gå til innholdet

Skrive og referere

Trenger du ekstra veiledning til skriving og referering i oppgavene dine, kan biblioteket bistå med faglitteratur og referanseverktøy.

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem. Her finner du resultater og prosjekter til forskere og forskningsgrupper ved Cristins medlemsinstitusjoner.

Forskning og utvikling for ansatte

DMMH er ledende innefor forskning og utviklingsarbeid knyttet til barn, barndom og barnehage. Se DMMHs egen side om FOU for ansatte.

Ordbøker

Som student eller ansatt på Dronning Mauds Minne har du tilgang til ordboktjenesten Clarify, som tilbyr ordbøker i mange forskjellige språk. Mer om Clarify.

Referanser og litteraturlister

Å vise til hvilke kilder du bruker i en oppgave eller vitenskapelig tekster viktig for å vise leseren hvor du har innhentet informasjonen fra.


Biblioteket anbefaler studenter og ansatte å bruke referanseverktøyet EndNote, og tilbyr veiledning ved behov. For mer informasjon, se egen side om referering og kildekritikk.

Skriving av vitenskapelige tekster

Søk & Skriv, en informasjonsside for studenter som skal skrive oppgaver på bachelor- og masternivå, her kan du lære mer omhele skriveprosessen og om hvordan du best kan finne og bruke ulike kilder.

Tekstskriving på masternivå og som bidrag til forskningstidsskrift innebærer også en bredere utforsking av fagfeltet, PhD on Track inneholder gode og praktiske råd om søk og gjenfinning, systematiske søk og literature reviews.

Vitenskapelig arkiv

Biblioteket arkiverer vitenskapelige artikler og kapitler produsert ved høgskolen, samt fremragende studentoppgaver på bachelor- og masternivå i DMMH Open (tidligere BIBSYS Brage). Les mer om egenarkivering ved høgskolen her.