Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Førstehjelpsutstyr

Det er utplassert førstehjelpsutstyr flere plasser på campus. 
Meld fra om alvorlige skader

På campus Dalen og på Frøset gård er det utplassert førstehjelpsutstyr på følgende plasser:

  •  I glassgården utenfor gymsalen. Her finnes også hjertestarter.
  •  På Låven utenfor undervisningsrom i 1.etasje.
  •  I Astrid Vatnes hus ved inngangen til undervisningsfløyen i 1.etasje. I tillegg finnes førstehjelpsutstyr i sløydsalen.
  •  I ekspedisjonen. Dersom det er førstehjelpsutstyr som mangler på de andre stedene, kan dette hentes i ekspedisjonen. I ekspedisjonen finnes også førstehjelpskoffert som kan lånes ved uhell.
  • På Frøset på kjøkkenet. Her finnes også hjertestarter.

Dersom det oppstår alvorlige skader i forbindelse med undervisning og som medfører legebesøk, skal dette meldes fra til HMS-koordinator på mail gil@dmmh.no, slik at dette kan følges opp videre, med eventuelle tiltak og nødvendig rapportering.

På campus Kristiansund finnes førstehjelpsutstyret følgende sted:

  • Hjertestarteren henger like ved trappen i 2. etg. Det er kun markert med skilt i inngangspartiet i 1. etg.
  • Enkelt førstehjelpsutstyr (plaster kompresser, sårens o.l) henger på veggen nede i 1. etg. ved vannautomaten. 
  • I kontorarealene i 2. og 3. etg. finnes det enkle medisinskap/kofferter inne på toalettene.
  • I studenthuset henger medisinskapet like ved toalettene.