Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fil-lager - Studentfiler

Som student tilbys du et personlig filområde ved DMMH. Elektroniske dokumenter (datafiler) vil være en betydelig del av ditt studiearbeid . Derfor er det viktig at du sikrer slike filer på en best mulig måte, slik at du reduserer risikoen for at studiearbeid går tapt.

Lagringsmedier som minnepenn, bærbar-PC, harddisk/SSD osv. kan forsvinne eller gå i stykker, eller du kan være uheldig og slette innhold. DMMH oppfordrer deg derfor til å lagre alt fil-relatert studiearbeid på dette personlige filområdet.
Dette filområdet ligger på sikrede disksystemer med backup hver natt.

Tilkobling til ditt DMMH-fil-lager fra privat-PC

PC med Windows

Last først ned VPN-løsningen Forticlient, som beskrevet her. Logg inn på denne siden med studentnummer og passord.

OBS: VPN-løsningen må alltid være tilkoblet når du skal jobbe med DMMH-filer på privat PC.

Oppkobling av fil-lager

I filutforskeren, høyreklikk på "Denne PCen" og velg "Koble til nettverksstasjon…"

I feltet for Mappe, lim inn teksten \\srv-stud01\stud\Netuser\studentnummer  og erstatt studentnummer med ditt eget studentnummer.

I påloggingsboksen som kommer opp, skriv inn DMMH\studentnummer og passord. Erstatt studentnummer med ditt eget studentnummer. Huk av på "Husk legitimasjon"

 

PC med MacOS

Last først ned VPN-løsningen Forticlient, som beskrevet her. Logg inn på denne siden med DMMH-brukernavn og passord.

OBS: VPN-løsningen må alltid være tilkoblet når du skal jobbe med DMMH-filer på privat PC.

Oppkobling av fil-lager

I Finder, gå til menyen "Gå", og trykk på "Koble til tjener"

I tekstfeltet, lim inn teksten smb://srv-stud01/stud/netuser/studentnummer  og erstatt studentnummer med ditt eget studentnummer.
I påloggingsboksen som kommer opp, skriv inn studentnummeret ditt i feltet for Navn, og passord i feltet for Passord.