Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kopi / utskrift / skann

Maskinen er i 1. etg. hovedbygg (ved klassehyllene / oppslagstavlene). Ved driftsstans og stor kø kan en reserve-maskin benyttes. Denne er utenfor grupperom 611 i mellomgården.

Logg på med studentkortet ditt for å benytte maskinen.

Studentkortet må på forhånd være registrert i systemet. (Se under)

Registrere studentkortet

Registrer studentkortet på maskinens kortleser med enten:
1) Aktiveringskode herfra: http://print.dmmh.no
"Access credentials" - "Generate card activation code"

2) Brukernavn/passord
NB! Skift mellom små og store bokstaver med tasten "Forskyv" på skjerm-tastaturet (nede til høyre).

Betaling – Kontosystem

Overfør penger til din print-konto for å kopiere/skrive ut: http://print.dmmh.no
"My credit" - "Deposit money" Overførte penger vil ikke kunne refunderes/tilbakebetales.

Priser

  • Hver A4-side koster 0,40 kr i svart-hvitt og 1,20 kr i farge.
  • Hver A3-side koster 0,80 kr i svart-hvitt og 2,40 kr i farge.
  • A4-papir koster 0,10 kr pr stykk
  • A3-papir koster 0,20 kr pr stykk
  • Skanning er gratis

Utskrift fra privat PC / Mac / nettbrett / mobiltelefon

Det er 2 metoder for utskrift fra privat utstyr:


Metode 1 -
Installere skriveren på PC eller Mac
(Du må være på campus i trådløsnett for denne metoden)

Windows
:

På tastaturet, trykk Windows-tast+R for å åpne programmet "Kjør"
I tekstboksen, skriv inn \\158.38.41.34\print
Trykk deretter Enter-tasten 
(NB! Litt ventetid uten at noe skjer/vises)

Brukernavn = dmmh\studentnummer  (Skråstreken MÅ være riktig vei)
Huk av for "Husk legitimasjon" når du oppgir brukernavn og passord!
(NB! Litt ventetid uten at noe skjer/vises)

Mac
For Mac anbefales metode 2 (under). Da slipper du å installere skriveren for å skrive ut.
Hvis du derimot har behov for å installere skriveren likevel så finnes en brukerveiledning

Metode 2 - Utskrift via web eller mail - (Mobile Print)
(Fra "hvor som helst" med "hva som helst" - PC /  Mac / nettbrett / mobil)
Send filer til utskrift:


Utskriftene blir 2-sidig med automatisk fargevalg.
For flere eksemplar med metode 2, kan du enten:

  • Laste opp/sende fila flere ganger, eller
  • Kopiere opp det ene eksemplaret som skrives ut

Kopiering

Velg "Kopier".
Kopiene blir 2-sidig svart-hvitt som standard.
For fargekopiering velg "Automatisk farge". (Ikke velg "Fullfarge", da må du betale fargepris også for svart-hvitt-sider som kopieres).

Skanning

Velg "SafeQ Scan".
Skanning er gratis.
Det skannes 1-sidig til PDF til studentmail som standard.

Velg V- Skanneinnstill. - A) Grunnlegg. for å angi:

  • At originalene er 2-sidig
  • Skanne-kvalitet: Velge Filtype PDF (i stedet for "Kompakt PDF")
  • Samle separerte originaler til 1stk PDF-fil: "Separat skanning"

 

Utskrift

Velg "SafeQ Print".
Utskriftene blir 2-sidig svart-hvitt som standard.
Evt. endringer må velges på PC/Mac før du skriver ut til maskinen. Fargeutskrift må angis på PC/Mac før utskrift. F.eks. i Word gjøres det via:

"Fil" - "Skriv ut" - "Skriveregenskaper" (evt. Egenskaper/Innstillinger) - "Kvalitet" - "Velg farge" -  "Autom. farge"


Tips:
For å skrive ut alle jobbene dine: Velg "Skriv ut alle - Ja" (før pålogging)
Da vil alle jobber de siste 24 timer skrives ut.

Papir

Det er ikke lov å benytte medbrakt papir. Alt papir (inkl. transparenter) som benyttes skal utleveres av DMMH. (Kontakt ekspedisjonen vedr. papir.)

For spesialpapir velges papirskuff "Manuelt matebrett" på høyre side.