Gå til innholdet
Lukk

Lån/reservasjon av rom

Studenter ved DMMH kan selv logge seg inn i TimeEdit for å reservere lokale. 
Ved reservering av rom vil det komme frem en liste over de rommene som kan reserveres. Det gjelder alle grupperom og enkelte klasserom.

Skjema for lån av gymsal

Følgende kriterier gjelder for bruk av rommene:
 • Formålet med lånet skal være relatert til studiet eller studentaktivitet ved høgskolen
 • Studenten som reserverer rommet må selv være til stede under reservasjonstiden
 • Lånetaker er ansvarlig for at alle vinduer og dører lukkes etter bruk
 • Pulter og stoler skal settes på plass etter bruk
 • Rommet ryddes for søppel
 • Det er forbudt å oppholde seg i noen av lokalene etter kl. 23.30 og før kl. 06.00 (både helg og hverdager) på grunn av alarm som aktiveres. Det følger kostnader med en eventuell utrykning fra vaktselskapet

Idrettslag og studentgrupper ved DMMH kan søke om lån av gymsalen. Søknadsskjema med kriterier finnes her [LINK]. Søknadsskjemaet leveres til ekspedisjonen som reserverer lokalet, dersom søknaden innvilges.

Søknad om lån av gymsal ved DMMH
Idrettslag og studentgrupper ved DMMH kan søke om å låne gymsalen til fysisk aktivitet.
Betingelser knyttet til lånet:

 • Den som står ansvarlig for lånet skal selv være tilstede
 • Alt utstyr skal settes tilbake etter bruk. Alle benker skal stå langs med veggene
 • Alle vinduer skal lukkes etter bruk
 • Lyset skal slukkes etter bruk
 • Det er forbudt å oppholde seg i noen av lokalene etter kl. 23.30 og før kl. 06.00 (både helg og hverdager) på grunn av alarm som aktiveres. Det følger kostnader med en eventuell utrykning fra vaktselskapet
 • Parkering av biler på gårdsplassen er ikke tillatt
 • Det må ikke benyttes sko som setter svarte striper i gymsalen
 • Av sikkerhetsmessige årsaker skal klatreveggen ikke benyttes uten spesiell avtale
 • Lånetaker må vike dersom uforutsette ting gjør at høgskolen selv må benytte lokalene
 • Dersom gymsalen ikke blir benyttet skal det meldes fra til ekspedisjonen