Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Pedagogstudentene

pedagogstudentene-ny-mindre

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet arbeider for at medlemmene våre skal få en best mulig utdanning, og at meningene til lærer- og pedagogstudenter skal bli hørt! Vi er framtidas lærere, og blir sterkere sammen.

Vårt medlemskap er gratis! Som medlem i Pedagogstudentene har du mange fordeler:

1. Du får en tryggere studietid

  • Vi tilbyr rådgivning om du havner i en konfliktsituasjon på studiet ditt
  • Du får et faglig og sosialt fellesskap.
  • Du har økonomisk trygghet gjennom en av markedets rimeligste forsikringspakker.

2. Du utgjør en forskjell

  • Sammen skaper vi bedre lærerutdanninger.
  • Vi ivaretar og styrker studentrettighetene.
  • Du får påvirkningskraft gjennom årsmøtene og lokallagsstyret.

3.    Du blir bedre rusta til lærerjobben

  • Gjennom kurs, foredrag og tidsskrifter får du faglig påfyll.
  • Du opplever arbeidsrelevans ved å bli bedre forberedt til arbeidslivet.
  • Sammen bygger vi læreridentitet, stolthet og profesjonsbevissthet.

Pedagogstudentene DMMH er vårt lokallag. Lokallaget arbeider for å skape et sosialt, faglig og engasjerende miljø. På DMMH kan vi tilby deg relevante foredrag, kurs, ulike sosiale arrangement og nye vennskap!

Som medlem er det gratis å delta på arrangementene.

Gjerne ta kontakt med oss dersom du ønsker å engasjere deg i Pedagogstudentene!

Kontaktinformasjon Pedagogstudentene:

Ole Martin Waag Strømsvik, leder


Facebook: Pedagogstudentene ved DMMH 
Instagram: @psdmmh
Epost: dmmh@pedagogstudentene.no