Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studieveiledere

Har du spørsmål om studenttilværelsen, gjennomføringen av studiet, arbeidskrav, tilrettelegging, opptak eller behov for studieveiledning, så ta gjerne kontakt med en av våre studieveiledere.

Kontakt oss på studieveiledning@dmmh.no, telefon 73 80 52 80 eller kom innom oss. Vi holder til ved ekspedisjonen i første etasje i Hovedbygget.

Vi har valgt å fordele ansvaret slik:


Kari Irene Krogstad:

 • Spørsmål om opptak til bachelorutdanning
 • Spørsmål om innpassing og fullføring av bachelorprogram
 • Permisjoner - bachelorprogram
 • Utdanningsplaner - bachelorprogram
 • Studieavgift og andre studentavgifter
 • Lånekassen
 • Tilrettelegging
 • Studenter med dysleksi om rettigheter ved Høgskolen og mulighet for lån av hjelpemidler
 • Henvise til andre instanser (logopedisk senter)
 • Alternative yrkesretninger

Esra Kacamaz:

Master- og videreutdanning:

 • Informasjon om studietilbud på master-/videreutdanning
 • Spørsmål om opptak til master-/videreutdanning
 • Innpassing av tidligere utdanning og fullføring av masterprogram
 • Studieløp over lengre tid på masternivå
 • Permisjoner (master)
 • Forlengelse av studierett og oppfølging av studieprogresjon på master
 • Utdanningsplaner - masterprogram
 

Anne Hjønnevåg Nakken

Veileder for DMMHs studenter i Kristiansund

 • Kan fungere som bindeledd mellom studentene i Kristiansund og veilederne i Trondheim som har ulike ekspert-/ansvarsområder

Rasmus Kolseth Rian:

 • Spørsmål om internasjonalt semester og utvekslingsmuligheter
 • Godkjenning av utenlandsk utdanning
 • Registrering og oppretting av avtaler med samarbeidsinstitusjoner
Kari Irene Krogstad
Seniorkonsulent Kari Irene Krogstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 29
Anne Hjønnevåg Nakken
Høgskolelektor Anne Hjønnevåg Nakken ahn@dmmh.notlf: 73 80 52 04
Esra Kacamaz
Seniorkonsulent Esra Kacamaz studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 35