Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studieveiledere

Har du spørsmål om studenttilværelsen, gjennomføringen av studiet eller trenger studieveiledning, må du gjerne ta kontakt med en av våre studieveiledere.

Kontakt oss gjerne på epost studieveiledning@dmmh.no, telefon 73 80 52 80 eller stikk innom oss. Du treffer oss i området rundt resepsjonen i første etasje i Hovedbygget.

Vi har valgt å fordele ansvaret slik:


Kari Irene Krogstad:

 • Spørsmål om opptak til bachelorutdanning
 • Spørsmål om innpassing og fullføring av bachelorprogram
 • Permisjoner - bachelorprogram
 • Utdanningsplaner - bachelorprogram
 • Studieavgift og andre studentavgifter
 • Lånekassen
 • Tilrettelegging
 • Studenter med dysleksi om rettigheter ved Høgskolen og mulighet for lån av hjelpemidler
 • Henvise til andre instanser (logopedisk senter)
 • Alternative yrkesretninger

Edita Komar:

Master- og videreutdanning:

 • Informasjon om studietilbud på master-/videreutdanning
 • Spørsmål om opptak til master-/videreutdanning
 • Innpassing av tidligere utdanning og fullføring av masterprogram
 • Studieløp over lengre tid på master
 • Permisjoner (master)
 • Forlengelse av studierett og oppfølging av studieprogresjon på master
 • Utdanningsplaner, masterprogram

Guro Knoph Rækstad

Bachelor og videreutdanning:

 • Spørsmål om opptak gjennom Samordna opptak
 • Spørsmål om innpassing og fullføring av bachelorprogram
 • Spørsmål om manglende arbeidskrav
 • Studenter med lese- og skrivevansker om rettigheter ved høgskolen og om hjelpemidler
 • Tilrettelegging
 • Henvise til andre instanser (logopedisk senter)

Anne Hjønnevåg Nakken

Veileder for DMMHs studenter i Kristiansund

 • Kan fungere som bindeledd mellom studentene i Kristiansund og veilederne i Trondheim som har ulike ekspert-/ansvarsområder

Rasmus Kolseth Rian:

 • Spørsmål om internasjonalt semester og utvekslingsmuligheter
 • Godkjenning av utenlandsk utdanning
 • Registrering og oppretting av avtaler med samarbeidsinstitusjoner
Kari Irene Krogstad
Seniorkonsulent Kari Irene Krogstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 29
Guro Knoph Rækstad
Førstekonsulent Guro Knoph Rækstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 98
Alexander Sævild Ree
Førstekonsulent Alexander Sævild Ree studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 89
Anne Hjønnevåg Nakken
Høgskolelektor Anne Hjønnevåg Nakken ahn@dmmh.notlf: 73 80 52 04