Gå til innholdet
Lukk

Studieveiledere

Har du spørsmål om studenttilværelsen, gjennomføringen av studiet eller trenger studieveiledning, må du gjerne ta kontakt med en av våre studieveiledere.

Kontakt oss gjerne på epost: studieveiledning@dmmh.no, eller stikk innom oss. Du treffer oss i området rundt resepsjonen i første etasje i Hovedbygget.

Vi har valgt å fordele ansvaret slik:


Kari Irene Krogstad:

 • Spørsmål om opptak til bachelorutdanning
 • Spørsmål om innpassing og fullføring av bachelorprogram
 • Permisjoner - bachelorprogram
 • Utdanningsplaner - bachelorprogram
 • Studieavgift og andre studentavgifter
 • Lånekassen
 • Tilrettelegging
 • Studenter med dysleksi om rettigheter ved Høgskolen og mulighet for lån av hjelpemidler
 • Henvise til andre instanser (lege, sosionom, psykolog, logopedisk senter)
 • Alternative yrkesretninger

Line Hellem:

Master- og videreutdanning:

 • Informasjon om studietilbud
 • Spørsmål om opptak
 • Innpassing av tidligere utdanning
 • Studieløp over lengre tid
 • Permisjoner
 • Forlengelse av studierett for å fullføre studium

Maria Sødal Haugen:

Bachelor og videreutdanning:

 • Spørsmål om opptak
 • Spørsmål om innpassing og fullføring av bachelorprogram
 • Spørsmål om manglende arbeidskrav
 • Fravær fra studiet
 • Studenter med lese- og skrivevansker om rettigheter ved høgskolen og om hjelpemidler
 • Tilrettelegging
 • Henvise til andre instanser (lege, sosionom, psykolog, logopedisk senter)
 • Alternative yrkesretninger

Rasmus Kolseth Rian:

 • Spørsmål om opptak til masterutdanning
 • Spørsmål om internasjonalt semester og utvekslingsmuligheter
 • Godkjenning av utenlandsk utdanning
 • Spørsmål om innpassing av emner
 • Spørsmål om lånekassen i forhold til utveksling
 • Registrering og oppretting av avtaler med samarbeidsinstitusjoner