Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studieveiledere

Har du spørsmål om studenttilværelsen, gjennomføringen av studiet eller trenger studieveiledning, må du gjerne ta kontakt med en av våre studieveiledere.

Kontakt oss gjerne på epost studieveiledning@dmmh.no, telefon 73 80 52 80 eller stikk innom oss. Du treffer oss i området rundt resepsjonen i første etasje i Hovedbygget.

Vi har valgt å fordele ansvaret slik:


Kari Irene Krogstad:

 • Spørsmål om opptak til bachelorutdanning
 • Spørsmål om innpassing og fullføring av bachelorprogram
 • Permisjoner - bachelorprogram
 • Utdanningsplaner - bachelorprogram
 • Studieavgift og andre studentavgifter
 • Lånekassen
 • Tilrettelegging
 • Studenter med dysleksi om rettigheter ved Høgskolen og mulighet for lån av hjelpemidler
 • Henvise til andre instanser (logopedisk senter)
 • Alternative yrkesretninger

Line Hellem:

Master- og videreutdanning:

 • Informasjon om studietilbud
 • Spørsmål om opptak
 • Innpassing av tidligere utdanning
 • Studieløp over lengre tid
 • Permisjoner
 • Forlengelse av studierett for å fullføre studium

Maria Sødal Haugen:

Bachelor og videreutdanning:

 • Spørsmål om opptak gjennom Samordna opptak
 • Spørsmål om innpassing og fullføring av bachelorprogram
 • Spørsmål om manglende arbeidskrav
 • Studenter med lese- og skrivevansker om rettigheter ved høgskolen og om hjelpemidler
 • Tilrettelegging
 • Henvise til andre instanser (logopedisk senter)

Rasmus Kolseth Rian:

 • Spørsmål om internasjonalt semester og utvekslingsmuligheter
 • Godkjenning av utenlandsk utdanning
 • Registrering og oppretting av avtaler med samarbeidsinstitusjoner
Kari Irene Krogstad
Seniorkonsulent Kari Irene Krogstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 29
Line Hellem
Seniorrådgiver Line Hellem studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 62
Maria Sødal Haugen
Seniorkonsulent Maria Sødal Haugen studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 55
Rasmus Kolseth Rian
Seniorrådgiver, Internasjonalt kontor Rasmus Kolseth Rian international@dmmh.notlf: 73 80 52 20