Gå til innholdet
Lukk

Eksamen

Eksamenskontoret holder til i 1. etasje ved Hovedinngangen.
Frist for å melde seg opp til eksamen:
  • 1. september (høst)
  • 15. januar (vår)
  • 15. juli (ny/utsatt eksamen i august)
Studentene må selv melde seg opp til eksamen i Studentweb.

Studentweb Eksamensplan 2020/21 Veileder digital eksamen (pdf)  

Digital eksamen 2020.

For våren 2020 og ny/utsatt høsten 2020 gjelder følgende: Alle skoleeksamener skal erstattes med hjemmeeksamener av lik varighet (WISEflow)
Alle muntlig eksamener gjennomføres digitalt (WISEflow + Zoom)
Praktiske eksamener vurderes fortløpende. Det arbeides for fullt med å finne alternative eksamensformer, og alle eksamener skal gjennomføres i det aktuelle semesteret.

Følg med på denne siden for å få holde deg oppdatert om hvordan Koronaviruset påvirker utdanningstilbudet ved DMMH.

Frist for å melde seg av eksamen:

  • 2 uker før eksamen
Studenter som trekker seg fra ordinær eksamen, har ikke adgang til neste ny/utsatt eksamen. De må vente til neste ordinære eksamen.

Frist for å søke om tilrettelegging på eksamen:

  • 1. oktober (høst)
  • 1. februar (vår)

Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet

Personvernerklæring studentweb

Personvernerklæring studentweb finner du her (pdf)