Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Eksamen

Eksamenskontoret holder til i 1. etasje ved Hovedinngangen.
 Frist for å melde seg opp til eksamen:
  • 1. september (høst)
  • 15. januar (vår)
  • 15. juli (ny/utsatt eksamen i august)
Studentene må selv melde seg opp til eksamen i Studentweb.

Studentweb Eksamensplan 19/20 Eksamensplan 2020/21 Veileder digital eksamen (pdf)  

Digital eksamen 2020.

For høsten 2020 gjelder følgende:
Alle skoleeksamener skal erstattes med hjemmeeksamener av lik varighet (WISEflow)
Alle muntlig eksamener gjennomføres digitalt (WISEflow + Zoom)

Følg med på denne siden for å få holde deg oppdatert om hvordan Koronaviruset påvirker utdanningstilbudet ved DMMH.

Syk på eksamen eller ved gjennomføring av praktiske/muntlige arbeidskrav

Selv om vi er koronatilpasset for tiden, gjelder studiereglementet vårt så lenge noe annet ikke er bestemt. I reglementet står det at gyldig fravær fra eksamen og arbeidskrav skal dokumenteres med legeattest.

For å hindre smitte og redusere trykket på helsetjenestene, så vil vi høsten 2020 godkjenne egenmeldinger fra studentene.

Egenmeldingsskjema finner du her.


Frist for å melde seg av eksamen:

  • 2 uker før eksamen
Studenter som trekker seg fra ordinær eksamen, har ikke adgang til neste ny/utsatt eksamen. De må vente til neste ordinære eksamen.

Frist for å søke om tilrettelegging på eksamen:

  • 1. oktober (høst)
  • 1. februar (vår)

Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet

Personvernerklæring studentweb

Personvernerklæring studentweb finner du her (pdf)

Førstekonsulent, eksamen Aki Brurok eksamen@dmmh.notlf: 73 56 83 11
Førstekonsulent Anh Thu Ngoc Nguyen eksamen@dmmh.notlf: 73 56 83 64
Førstekonsulent Kristin Johansen eksamen@dmmh.notlf: 73 56 83 49
Førstekonsulent Lillian Klemmetvoll eksamen@dmmh.notlf: 73 80 52 32