Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Eksamen

Eksamenskontoret holder til i 1. etasje ved Hovedinngangen.

Eksamensplan 2023/24 EKSAMENSPLAN 2024/2025
Studentweb Vurderingshåndbok

 Frist for å melde seg opp til eksamen:

  • 1. september (høst)
  • 15. januar (vår)
  • 15. juli (ny/utsatt eksamen for eksamener fra vårsemesteret)
  • 1. februar (ny/utsatt eksamen for eksamener fra høstsemesteret)
Studentene må selv melde seg opp til eksamen i Studentweb.  

Frist for å søke om tilrettelegging på eksamen:

  • 1. oktober (høst)
  • 1. februar (vår)
Trykk her for mer informasjon om tilrettelegging og søknadsskjema

Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet

Frist for å melde seg av eksamen:

  • 2 uker før eksamen
Studenter som trekker seg fra ordinær eksamen, har ikke adgang til neste ny/utsatt eksamen. De må vente til neste ordinære eksamen. Trekk fra eksamen gjøres via studentweb. 

Fravær eksamen

Er du fraværende fra eksamen på grunn av sykdom, må du levere sykemelding eller annen relevant dokumentasjon senest tre (3) virkedager etter siste eksamensdag/innleveringsfrist. Dersom du ikke leverer dokumentasjon i tide, vil fraværet bli regnet som ugyldig og resultatet på eksamen vil bli registrert som "ikke møtt". Ugyldig fravær teller som ett av totalt tre eksamensforsøk i emnet. Studenter som har ugyldig fravær fra ordinær eksamen har ikke rett til å gå opp til ny/utsatt og må vente til neste gang eksamen arrangeres ordinært.

Legeattest skal inneholde opplysninger om hvilket tidsrom den gjelder for, og en vurdering av om sykdommen påvirket studentens mulighet til å avlegge eksamen.  

Dokumentasjonen må være signert og stemplet av sakkyndig instans, og sendes til DMMH på Digipost eller leveres i ekspedisjonen på campus i Trondheim.

Ny/utsatt eksamen

Dersom du får «ikke bestått» eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, blir det arrangert ny/utsatt eksamen i emnet. Dette gjelder normalt ikke praktisk eksamen som kun arrangeres som ordinær eksamen. Datoer for alle eksamener finner du i eksamensplanen øverst på sida.   

For å ta ny/utsatt eksamen, må du selv melde deg opp til denne eksamen på Studentweb innen gjeldende frist. Informasjon om hvordan man melder seg opp i Studentweb finnes i rommet "Studieinfo" på itslearning.

Forbedring av karakter

Forbedring av karakter skjer normalt ved ordinær eksamen. Hvis det likevel skal arrangeres ny/utsatt eksamen (på grunn av studenter som har krav på ny/utsatt eksamen), kan man ta kontakt med eksamen@dmmh.no for å melde seg til forbedring av karakter også ved ny/utsatt eksamen.

Ved gjentak av allerede bestått eksamen må man betale et eksamensgebyr. Semesteravgift for inneværende semester må også være betalt.  

Dersom samme eksamen avlegges flere ganger, er det den beste karakteren som gjelder.

Har du ikke lenger en aktiv studierett ved Dronning Mauds Minne Høgskole, men ønsker å forbedre karakter, må du ta kontakt med eksamen@dmmh.no 

Det er ikke adgang til å forbedre en bestått bachelor- eller masteroppgave.

Antall eksamensforsøk

Du kan avlegge samme eksamen maksimalt tre ganger. Dersom du etter tre forsøk fortsatt ikke har bestått en eksamen, er det mulig å søke om et fjerde og siste eksamensforsøk. Slike søknader innvilges kun i særskilte tilfeller. Du søker om dette ved å sende e-post til studieveiledning@dmmh.no.

Gyldig fravær ved eksamen teller ikke som ett eksamensforsøk. 

Anh Thu Ngoc Nguyen
Førstekonsulent Anh Thu Ngoc Nguyen eksamen@dmmh.notlf: 73 56 83 64
Kristin Johansen
Rådgiver Kristin Johansen eksamen@dmmh.notlf: 73 56 83 49
Toril Havn Sæther
Førstekonsulent Toril Havn Sæther ths@dmmh.notlf: 73 80 52 18
Louise Fjeldly Lund
Førstekonsulent Louise Fjeldly Lund lfl@dmmh.notlf: 73 80 52 45