Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Eksamen

Eksamenskontoret holder til i 1. etasje ved Hovedinngangen.

 Frist for å melde seg opp til eksamen:

  • 1. september (høst)
  • 15. januar (vår)
  • 15. juli (ny/utsatt eksamen i august)
Studentene må selv melde seg opp til eksamen i Studentweb.

Eksamensplan 2022/23 Eksamensplan 2021/22

Studentweb  Veileder digital eksamen (pdf)

Digitalisering av eksamen som følge av Covid-19:

For våren 2022 og tilhørende ny/utsatt august 2022 gjelder følgende: 


Alle skriftlige skoleeksamener erstattes med hjemmeeksamener av lik varighet (WISEflow)


Følg med på denne siden for å få holde deg oppdatert om hvordan Koronaviruset påvirker utdanningstilbudet ved DMMH.

Frist for å melde seg av eksamen:

 
  • 2 uker før eksamen
Studenter som trekker seg fra ordinær eksamen, har ikke adgang til neste ny/utsatt eksamen. De må vente til neste ordinære eksamen.

Frist for å søke om tilrettelegging på eksamen:

  • 1. oktober (høst)
  • 1. februar (vår)

Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet

Fravær eksamen

Er du fraværende fra eksamen på grunn av sykdom, må du levere sykemelding eller annen relevant dokumentasjon senest tre (3) dager etter eksamensdagen.
Dersom du ikke leverer dokumentasjon i tide, vil fraværet bli regnet som ugyldig og resultatet på eksamen vil bli registrert som "ikke møtt". Ugyldig fravær teller som ett av totalt tre eksamensforsøk i emnet. Studenter som har ugyldig fravær fra ordinær eksamen har ikke rett til å gå opp til ny/utsatt og må vente til neste gang eksamen arrangeres ordinært.

Legeattest skal inneholde opplysninger om hvilket tidsrom den gjelder for, og en vurdering av om sykdommen påvirket studentens mulighet til å avlegge eksamen.  

Dokumentasjonen kan leveres i ekspedisjonen på campus Dalen eller sendes via digipost til DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING.

Ny/utsatt eksamen

Dersom du har gyldig fravær eller får ikke bestått på eksamen, blir det arrangert ny/utsatt eksamen. Datoer for alle eksamener finner du i eksamensplanen øverst på sida.   

Rett til ny/utsatt eksamen

Dersom du får «ikke bestått» eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, blir det arrangert ny/utsatt eksamen i emnet. For å ta ny/utsatt eksamen, må du selv melde deg opp til denne eksamen på Studentweb. Informasjon om hvordan man melder seg opp i Studentweb finnes i rommet "Studieinfo" på itslearning.

Studenter som vil gå opp til en eksamen utenom ordinært studieløp må selv melde seg opp til eksamen innen gjeldende frister.

Forbedring av karakter

Forbedring av karakter skjer normalt ved ordinær eksamen. Hvis det likevel skal arrangeres ny/utsatt eksamen (på grunn av studenter som har krav på ny/utsatt eksamen), kan man ta kontakt med eksamen@dmmh.no for å melde seg til forbedring av karakter også ved ny/utsatt eksamen.

Ved gjentak av allerede bestått eksamen må man betale et eksamensgebyr. Semesteravgift for inneværende semester må også være betalt.  

Dersom samme eksamen avlegges flere ganger, er det den beste karakteren som gjelder.

Har du ikke lenger en aktiv studierett ved Dronning Mauds Minne Høgskole, men ønsker å forbedre karakter, må du ta kontakt med eksamen@dmmh.no 

Det er ikke adgang til å forbedre en bestått bachelor- eller masteroppgave.

Antall eksamensforsøk

Du kan avlegge samme eksamen maksimalt tre ganger. Dersom du etter tre forsøk fortsatt ikke har bestått en eksamen, er det mulig å søke om et fjerde og siste eksamensforsøk. Slike søknader innvilges kun i særskilte tilfeller. Du søker om dette ved å sende e-post til studieveiledning@dmmh.no.

Gyldig fravær ved eksamen teller ikke som ett eksamensforsøk. 

Personvernerklæring studentweb

Personvernerklæring studentweb finner du her (pdf)

Anh Thu Ngoc Nguyen
Førstekonsulent Anh Thu Ngoc Nguyen eksamen@dmmh.notlf: 73 56 83 64
Kristin Johansen
Seniorkonsulent / Eksamensansvarlig Kristin Johansen eksamen@dmmh.notlf: 73 56 83 49
Lillian Klemmetvoll
Førstekonsulent Lillian Klemmetvoll eksamen@dmmh.notlf: 73 80 52 32
Toril Havn Sæther
Førstekonsulent Toril Havn Sæther ths@dmmh.notlf: 73 80 52 18