Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Syk på eksamen eller ved gjennomføring av praktiske/muntlige arbeidskrav

Du fyller ut ett skjema per eksamen eller arbeidskrav. Dersom saken gjelder eksamen, må du fylle ut alle felt som gjelder eksamen. Dersom saken gjelder arbeidskrav, må du fylle ut alle felt som gjelder dette.
Dersom du er syk eller av andre tvingende grunner er forhindret fra å gjennomføre eksamen eller praktiske/muntlige arbeidskrav, vil DMMH godta egenmelding som gyldig fravær (på lik linje med legeerklæring, se DMMHs studiereglement) studieåret 2020/21. Dette gjelder både fravær knyttet til den ekstraordinære situasjonen med koronavirus og fravær som skyldes sykdom av andre årsaker.

Pålagt karantene, der du ellers er frisk, er ikke gyldig grunn for å ikke avlegge digitale eksamener eller skriftlige arbeidskrav. Er du pålagt karantene skal du derimot ikke delta på arbeidskrav og eksamener som innebærer oppmøte, men levere egenmelding via skjema under. 

Egenmelding leveres ved å fylle ut følgende skjema senest 3 virkedager etter eksamensstart eller senest 3 virkedager etter at arbeidskravet skulle vært gjennomført. 
(F.eks. SEK1)
(F.eks. B1-PD2)