Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vurderingskriterier

a) Studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagensog skolens virksomhet.

b) Studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva somforegår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn tilbarn og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.

c) Studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

d) Studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeidemed barn, unge og voksne.

e) Studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) Studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet og kommende yrkesrolle.

g) Studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

h) Studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen.