Gå til innholdet

Tilrettelegging

DMMH legger forholdene til rette for studenter med særskilte behov. Her finner du informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen og på eksamen. Studenter er selv ansvarlige for å søke om tilrettelegging, men vi er behjelpelige med veiledning og informasjon.

Frist for å søke om tilrettelegging på eksamen


Søk om tilrettelegging - eksamen 
  • 1. oktober (høst)
  • 1. februar (vår)

Tilrettelegging i studiehverdagen 


Studenter som ammer kan søke om forlenget tid, men trenger ikke attest fra lege.

Studenter med akutt behov for tilrettelegging må legge ved attest fra lege.