Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tilrettelegging

DMMH legger forholdene til rette for studenter med særskilte behov. Her finner du informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen og under eksamen. 
Handlingsplan for et inkluderende læringsmiljø ved DMMH

Studenter er selv ansvarlige for å søke om tilrettelegging under eksamen innen de gitte fristene. Har du andre spørsmål om tilrettelegging, ta kontakt med studieveiledning@dmmh.n

Dersom du har fått innvilget tilrettelegging på bakgrunn av en kronisk diagnose, trenger du ikke søke om tilrettelegging på nytt. Det er viktig at du leser vedtaket du mottar godt. 
Kari Irene Krogstad
Seniorkonsulent Kari Irene Krogstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 29
Guro Knoph Rækstad
Førstekonsulent Guro Knoph Rækstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 98