Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tilrettelegging

DMMH legger forholdene til rette for studenter med særskilte behov. Her finner du informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen og på eksamen. Studenter er selv ansvarlige for å søke om tilrettelegging på eksamen innen de gitte fristene. Har du andre spørsmål om tilrettelegging, ta kontakt med studieveiledning@dmmh.no.

DMMH sin handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne. 

 

Frist for å søke om tilrettelegging på eksamen: 

  • 1. oktober (for høstsemesteret)
  • 1. februar (for vårsemesteret)
Dersom du har fått innvilget tilrettelegging på bakgrunn av en kronisk diagnose, trenger du ikke søke om tilrettelegging på nytt. Det er viktig at du leser vedtaket du mottar godt. 

Søk om tilrettelegging - eksamen 

 

Maria Sødal Haugen
Førstekonsulent Maria Sødal Haugen studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 55