Facebook
Gå til innholdet
Lukk

ADHD

Studenter med ADHD eller ADD bør ta kontakt med studieveileder for å høre hvilke muligheter man har for tilrettelegging. 
For at man skal få den hjelpen man trenger, bør man ta kontakt så tidlig  i studieløpet som mulig. Behovet for tilrettelegging skal være dokumentert ved attest fra lege, logoped, evt. annen sakkyndig instans. Dokumentasjonen skal inneholde forslag til mulige tiltak.

LYDBØKER

Du kan søke om å få låne lydbøker via Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek  Her finnes en del av pensumbøkene for barnehagelærerutdanning slik at man også kan høre pensum som lydbok. Dersom du synes det er utfordrende å høre pensumbøker som lydbok, anbefaler vi at du forsøker å høre en skjønnlitterær bok først eller parallelt. 

HJELPEMIDLER

Nettsiden Kunnskapsbanken har samlet ulike applikasjoner som kan hjelpe mennesker med lese- og skrivevansker i hverdagen. Nettstedet er utviklet av NAV, og inneholder beskrivelser av applikasjonene i tillegg til nyttige tips. 

Organisering av studiehverdagen

Det finnes mange applikasjoner som kan hjelpe studenter med å strukturere studiehverdagen. En god oversikt finner man på nettsidene til Universell, som arbeider med tilrettelegging. Ved DMMH bruker man presiseringsinstrukser i hvert enkelt emne, hvor arbeidskrav beskrives i nærmere detalj. Vi anbefaler at studenter med ADHD benytter presiseringsinstruksen og timeplanen for å kunne planlegge semesteret sitt i mer detalj, og få oversikt over arbeidsmengden for semesteret. 

kurs gjennom sit

I samarbeid med Samskipnaden i Trondheim arrangeres det flere mestringskurs, gruppetilbud og foredrag i løpet av studieåret. Det arrangeres kurs i blant annet tidsplanlegging, stressmestring, presentasjonsteknikk, motivasjon og depresjonsmestring. En oversikt over de ulike kursene finner du på Sit sine nettsider.