Gå til innholdet
Lukk

ADHD

Studenter med ADHD eller ADD bør ta kontakt med studieveileder for å høre hvilke muligheter man har for tilrettelegging. 
For at man skal få den hjelpen man trenger, bør man ta kontakt så tidlig  i studieløpet som mulig. Behovet for tilrettelegging skal være dokumentert ved attest fra lege, logoped, evt. annen sakkyndig instans. Dokumentasjonen skal inneholde forslag til mulige tiltak.

LYDBØKER

Du kan søke om å få låne lydbøker via Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Her finnes en del av pensumbøkene for barnehagelærerutdanning, men man er ikke garantert at alle bøkene ligger her. 

HJELPEMIDLER

Nettsiden Appbiblioteket har samlet ulike applikasjoner som kan hjelpe mennesker med lese- og skrivevansker i hverdagen. Nettstedet er utviklet av NAV, og inneholder beskrivelser av applikasjonene i tillegg til nyttige tips. 

Organisering av studiehverdagen

Det finnes mange applikasjoner som kan hjelpe studenter med å strukturere studiehverdagen. En god oversikt finner man på nettsidene til Universell, som arbeider med tilrettelegging. Ved DMMH bruker man presiseringsinstrukser i hvert enkelt emne, hvor arbeidskrav beskrives i nærmere detalj. Disse er nyttige verktøy for å kunne planlegge semesteret sitt i mer detalj, og få oversikt over arbeidsmengden for semesteret. 

Et sted hvor man også kan finne mange applikasjoner som kan hjelpe i hverdagen er Nav sitt appbibliotek

kurs gjennom sit

I samarbeid med Samskipnaden i Trondheim arrangeres det flere kurs i løpet av studieåret, også spesifikt da i tidsplanlegging, stressmestring og mer. En oversikt over disse finner man på våre nettsider