Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fritak fra sidemål

Dersom du tidligere i ditt utdanningsløp har fått et vedtak om fritak fra sidemål, kan du søke om fritak fra arbeidskrav som gjennomføres på sidemål ved DMMH. Du kan finne ut hvilke arbeidskrav du skal ha i de ulike emnene ved å se i studieplanen for ditt studium. Arbeidskravet må fortsatt gjennomføres, men hvordan du skal gjennomføre dette avtales med faglærer i emnet. Denne informasjonen finner du i Timeedit eller på Itslearning
Du søker om fritak fra sidemål ved å sende e-post til studieveiledning@dmmh.no med emne "Fritak fra sidemål". E-posten må inneholde navn og studentnummer. Fritaket dokumenteres vanligvis med vitnemål fra videregående skole, hvor fritaket må være påført. Dersom vi ikke har dokumentasjon på fritaket, må denne dokumentasjonen ettersendes. 
 
Merk at det vil informeres om at du har fått fritak fra sidemål på ditt vitnemål fra DMMH. 

Spørsmål? 
Ta kontakt med studieveileder på telefon 73 80 52 80 eller e-post studieveiledning@dmmh.no.