Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Søk om tilrettelegging

Tilrettelegging - Søknad om eksamen under særskilte vilkår

Søknaden gjelder hovedsaklig for ett studieår, og må ved behov fornyes innen tidsfrist. Det kan gjøres unntak for søkere med kroniske tilstander.

40 min. v/ 5 og 6 timers, 30 min. v/3 og 4 timers eksamen
Spesifiser i henhold til § 5-11 i Forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning ii feltet for begrunnelse
Begrunn søknad om annen tilpasning.

Skriv fag og eksamensdato (fylles ikke ut hvis søknaden gjelder hele studieløpet).

Dokumentasjon sendes til DMMH på Digipost eller leveres godt merket med navn og studentnummer.