Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tilrettelegging - Søknad om eksamen under særskilte vilkår

Søknaden gjelder hovedsaklig for ett studieår, og må ved behov fornyes innen tidsfrist. Det kan gjøres unntak for søkere med kroniske tilstander.

40 min. v/ 5 og 6 timers, 30 min. v/3 og 4 timers eksamen
Spesifiser i forhold til § 23 (Forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH) i feltet for begrunnelse
Begrunn søknad om annen tilpasning.

Skriv fag og eksamensdato (fylles ikke ut hvis søknaden gjelder hele studieløpet).

Dokumentasjon sendes til DMMH på Digipost eller leveres godt merket med navn og studentnummer.