Gå til innholdet
Lukk

Tilrettelegging av praksis

Tilrettelegging under praksis

Ved særskilte behov kan det søkes om styrket veiledning og utvidet tid på innlevering av praksisrapport. Studenten må søke til praksiskontoret før dette kan innvilges. Informasjon om hvordan man søker praksis på særskilt grunnlag finnes på våre nettsider.