Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Forfatter

  • Etternavnet først, så første bokstav i fornavn og mellomnavn med punktum etter.
  • 2-7 forfattere kommaseparert inntil nest siste med &
  • >7: De seks første listes opp, så . . . og så siste forfatter
  • Hvis forfattere har samme navn og initialer anføres fullt fornavn slik: «Johnsen, P. [Pål]»
  • Ved redaktører angis «(red.)» etter navnet
  • Hvis navn mangler, settes inn institusjonens navn på forfatterplass
  • Dersom institusjonens navn er ukjent, eller verket er en lov eller forskrift, settes verkets tittel på forfatterplass.