Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Normalkomponentene i referanselista

1.    Forfatter(e)
2.    Publikasjonstidspunkt
3.    Tittel, verk
4.    om kilden

Molander, B.
(1996). Kunskap i handling.  Göteborg: Daidalos.