Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Om kilden

  • Fysiske bøker og rapporter
  • Utgivelsessted (by), evt. også land. Avslutt med kolon :
  • Utgiver, dvs. forlag eller institusjon.
  • Avslutt med punktum
  • Tidsskrifter: Utgivelsessted angis ikke
  • Elektroniske kilder
  • Angi DOI (digital object identifier) hvis finnes
  • Hvis ikke DOI, angi komplett URL. Ikke bruk bindestrek ved lang URL eller avsluttende punktum. Innledes med «Lastet ned fra« el.l.
  • Hvis kilden forventes å kunne endre seg, Wikipedia f.eks., angis også datoen for nedlasting.
  • Avslutt IKKE med punktum, da det kan misforstås som en del av DOI eller URL.