Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tittel

  • Verktittel skal settes i kursiv
  • Tittel på bokkapittel eller tidsskriftartikkel o.l. som ikke er verktittel skal ikke stå i kursiv.  Ved bokkapitler innledes verktitteten med «I ».
  • Hvis artikkeltittel, angis den før verktittel.
  • Tidsskriftnavn og avisnavn regnes som verktittel, og skal kursiveres.
  • Nødvendig tilleggsinformasjon plasseres i parentes.
  • Hvis det er nødvendig å angi kildetype, angis den hakeparentes: [Bloggpost]  [Film]
  • Avslutt med punktum.