Facebook
Gå til innholdet
Lukk

FoU-stipend

FoU-stipender

 

Det lyses ut følgende FoU-stipender for start studieåret 2023/24:

  1. Inntil åtte stipender, 15 %-stilling
  2. Inntil to stipender, 40 %-stilling
Stipendene kan bare søkes av høgskolelektorene. Et slikt stipend på toppen av ordinær 10 % FoU.

Søknadene leveres innen 16. november kl. 08.

40 %-stipendet søkes via dette skjemaet.
15 %-stipendet søkes via dette skjemaet.
Utfylt skjema sendes på e-post til fouadm@dmmh.no

På jobbnorge.no lyses det ut i oktober tre ph.d.-stipender, ett i ledelse, ett i spesialpedagogikk, og ett knyttet til LUBA (lærerutdanningsbarnehager).