Facebook
Gå til innholdet
Lukk

FoU-stipend

FoU-stipender

 

Det lyses ut følgende FoU-stipender for start studieåret 2022/23:

  1. Inntil seks stipender, 15 %-stilling
  2. Inntil to stipender, 40 %-stilling
Stipendene kan bare søkes av høgskolelektorene. Et slikt stipend på toppen av ordinær 10 % FoU.

Søknadene leveres innen 17. november kl. 08.

40 %-stipendet søkes via dette skjemaet.
15 %-stipendet søkes via dette skjemaet.
Utfylt skjema sendes på epost til fouadm@dmmh.no

Til orientering vil det høyst sannsynlig bli utlyst to ph.d-stipender neste år.