Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Planlegging og oppstart av FoU-prosjekter - huskeliste

Viktig å huske ved planlegging og oppstart av FoU-prosjekter – eksterne og interne:

Eksternfinansierte prosjekter

FoU-administrasjonen ivaretar overvåkning av aktuelle utlysninger, veiledning i utvikling av prosjektsøknader og oppfølging av prosjektledere i pågående prosjekter. Ledere for forskningsgruppene har også et ansvar for å følge med på utlysninger og drive frem søknader.
Det er viktig at FoU-administrasjonen alltid har oversikt over alle prosjekter som er under utvikling eller igangsatt ved DMMH, også når  DMMH er samarbeidspartner. Meld derfor tidlig inn informasjon om prosjekter til fouadm@dmmh.no.

Huskeliste når du skal søke om prosjektmidler

  • Ta kontakt med FoU-administrasjonen slik at prosjektet blir registrert hos oss, og behov for hjelp i utviklingsfasen kan avklares.

  • Avklar alltid budsjett (inkludert evt. egenandel fra DMMH) med controller Stian Eilertsen, underveis og helt til slutt før søknaden sendes.

  • Større søknader skal vurderes av Prorektor for FoU og oppdrag. Vitenskapelig utvalg (VU) kan også bistå i kvalitetssikringen.  
  • Kreves elektronisk signatur er det kun rektor og adm. sjef som kan gjøre dette. De må derfor ha beskjed i god tid før innsending.
  • Prosjektavtaler og kontrakter som involverer budsjett over 100.000 NOK skal signeres av Prorektor for FoU og oppdrag, under 100.000 kr kan signeres av leder for FoU-administrasjonen.
  • Endelig innsendt søknad sendes FoU-administrasjonen (fouadm@dmmh.no) og sentralarkiv ved Karen Usland, for informasjon og arkivering.
  • Ved tilslag eller avslag på finansiering av prosjekt gis informasjon til FoU-administrasjonen med kopi av avslag eller -tilslagsdokumentasjon.

Interne prosjekter

Også ved interne prosjekter som gjøres innenfor egen FoU i egen stilling ved DMMH kan punktene over være nyttige.

Alle prosjekt skal registreres i Cristin.