Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Planlegging og oppstart av FoU-prosjekter - huskeliste

Viktig å huske ved planlegging og oppstart av FoU-prosjekter – eksterne og interne

Eksternfinansierte prosjekter

Det er FoU-administrasjonen som skal ivareta både overvåkning av aktuelle utlysninger, veiledning i utvikling av prosjektsøknader og oppfølging av prosjektledere i pågående prosjekter.
Det er viktig at FoU-administrasjonen alltid har oversikt over alle prosjekter som er under utvikling eller på gang ved DMMH, også der vi bare er samarbeidspartnere. Meld derfor tidlig inn informasjon om prosjekter til fouadm@dmmh.no

Huskeliste når du skal søke om prosjektmidler

Ta kontakt med FoU-administrasjonen slik at prosjektet blir registrert hos oss, og at eventuelt behov for hjelp i utviklingsfasen kan avklares.
Avklar alltid budsjett (inkludert evt. egenandel fra DMMH) med controller Stian Eilertsen, underveis og helt til slutt før søknaden sendes.
Store søknader om eksterne midler (f.eks. til NFR) skal behandles av Vitenskapelig utvalg (VU) før de kan sendes. Husk å legge inn tid (ca. 2 uker) til slik behandling i samråd med utvalgets leder.
Prosjektavtaler og -kontrakter som involverer budsjett over 100.000 kr skal signeres av Prorektor for FoU og oppdrag, under 100.000 kr kan signeres av leder for FoU-administrasjonen.
Endelig innsendt søknad sendes FoU-administrasjonen elektronisk for informasjon og arkivering.
Ved tilslag eller avslag på finansiering av prosjekt gis informasjon til FoU-administrasjonen slik at dette blir registrert, og behov for videre oppfølging av prosjekt (ved tilslag) eller bearbeiding av søknaden (ved avslag) blir avklart.

Interne prosjekter

Også ved interne prosjekter som gjøres innenfor stillingen din ved DMMH kan punktene over være nyttige. Vi oppfordrer til at prosjektene registreres i Cristin.