Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Forskergrupper

Alle forskergruppene er tematisk knyttet til en av DMMHs fire masterprogrammer, og skal bidra til å bygge opp forskningsbasert kunnskap rundt disse masterene, samt å drive kunnskapsutvikling og formidling som er nyttig for barnehagesektoren.
Doktorgradsprosjekter

DMMH har organisert sin forskningsaktivitet i fem barnehagerelevante forskergrupper.