Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barndom og kulturelt mangfold

Målet for forskergruppa er å bidra til økt kunnskap om og innsikt i barnehagens kulturelle mangfold. 

Forskergruppa har en tverrfaglig tilnærming, og gjør bruk av ulike forskningsdesign. Barnehagerelevante fenomener utforskes fra ulike perspektiver og metodologier. Forskergruppa ønsker å bidra til å utvikle både en profesjonsrettet undervisning, og til å styrke forskningen på barnehagen som en demokratisk og flerkulturell barndomsarena.

Gruppa er knyttet til ulike forskernettverk, som nettverket Barndom og inkludering og Children’s migration in historical and cross-cultural perspectives.