Gå til innholdet

Barndom og kulturelt mangfold

Det overordnede målet for forskergruppa er å bidra til økt kunnskap om og innsikt i barnehagens kulturelle mangfold. 

Forskergruppa har en tverrfaglig tilnærming, og gjør bruk av ulike forskningsdesign. Barnehagerelevante fenomener utforskes med andre ord fra ulike perspektiver og metodologier. Vi ønsker å bidra til å utvikle både en profesjonsrettet undervisning, og til å styrke forskningen på barnehagen som en demokratisk og flerkulturell barndomsarena.

Gruppa er knyttet til nettverket som arrangerer workshop’en  Children’s migration in historical and cross-cultural perspectives, finansiert at NOS-HS (Nordisk samarbeidsnemnd for humanetisk og samfunnsvitenskapelig forskning).