Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagepedagogikk og bærekraft

Forskningsnettverket Barnehagepedagogikk og bærekraft er en tverrfaglig gruppe med forskere fra mange ulike fagdisipliner som jobber med prosjekter og teoriutvikling innenfor ulike relevante tema og problemstillinger.

FoU-arbeid i forskningsnettverket er bredt anlagt omkring ulike temaer knyttet til lek, læring, trivsel, psykososialt miljø, fysisk miljø og bærekraft i barnehagen. Dette inkluderer også pedagogisk ledelse av slike prosesser.

Forskningsnettverket søker å kombinere et mangfold av ulike teoretiske perspektiver i sitt arbeid, det er et overordnet mål at forskningen skal være praksisrelevant og komme praksisfeltet (barnehagesektoren) til gode.

Forskningsnettverket jobber også innenfor ulike vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske perspektiver og søker å ivareta metodemangfold i prosjektene sine.

Forskningsnettverket Barnehagepedagogikk og bærekraft har som målsetning å utvikle og gjennomføre relevante forskningsprosjekter, utvikle søknader om ekstern finansierte prosjekter, samarbeide om publisering av forskningsresultater, og videre være et forum for samarbeid, diskusjon og veiledning blant vitenskapelige ansatte ved DMMH som orienterer seg innenfor teamet.

Aktuelle pågående prosjekter

Samarbeid

 

Forskningsnettverk Barnehagepedagogikk og bærekraft er også involvert i og har samarbeid med ulike nasjonale og internasjonale Forskningsinstitusjoner, blant annet:

  • NTNU Trondheim (FOOD4kids)
  • Universitet i Bari (Italia, FOOD4kids)
  • Universitet i Dalarna (Sverige, FOOD4kids)
  • Universitet i Stavanger (SELMA prosjekt)
Claudia Melis
Professor Claudia Melis cme@dmmh.notlf: 73 56 83 36
Kari Nergaard
Førsteamanuensis Kari Nergaard kne@dmmh.notlf: 73 80 53 18
Karin Oddbjørg Kippe
Førsteamanuensis Karin Oddbjørg Kippe kok@dmmh.notlf: 73 80 52 58