Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Blogg: Barn møter kunst

Dette er en blogg for forskningsprosjektet Barn møter kunst. I dette prosjektet har fire forskere fulgt en gruppe femåringer når de har besøkt to kunst- og kulturinstitusjoner i Trondheim: Rockheim og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Prosjektet startet høsten 2018 og mottar støtte fra Kulturrådet.


Om bloggen

På  bloggen vil vi fortelle om forskningsaktivitetene i prosjektet, dele dokumentasjoner og funn, og formidle våre erfaringer med barns kunstmøter. Målet med bloggen er å spre engasjement for barns møter med kunst. Vi vil også bidra med ny kunnskap om og perspektiver på barns kunstmøter.

Her er vi som skriver på bloggen nå:

•    Jan Ketil Torgersen, høgskolelektor i musikk
•    Lise Hovik, førsteamanuensis i drama og teater
•    Jørgen Moe, førsteamanuensis i kunst og håndverk
•    Marit Holm Hopperstad, professor i pedagogikk