Gå til innholdet

Blogg: Barn møter kunst

Dette er en blogg om barnehagebarns møter med kunst og kultur. Bloggen springer ut av forskningsprosjektet Barn møter kunst der fire forskere har fulgt en gruppe femåringer når de har besøkt to kunst- og kulturinstitusjoner i Trondheim: Rockheim og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Prosjektet startet høsten 2018 med støtte fra Kulturrådet.

Om bloggen

På  bloggen vil vi fortelle om forskningsaktivitetene i prosjektet, dele dokumentasjoner og funn, og formidle våre erfaringer med barns kunstmøter. Målet med bloggen er å spre engasjement for barns møter med kunst. Vi vil også bidra med ny kunnskap om og perspektiver på barns kunstmøter.

Her er vi som skriver på bloggen nå:

•    Jan Ketil Torgersen, høgskolelektor i musikk
•    Lise Hovik, førsteamanuensis i drama og teater
•    Jørgen Moe, førsteamanuensis i kunst og håndverk
•    Marit Holm Hopperstad, professor i pedagogikk