Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Personvern

Det er viktig at alle prosjekt behandles mht. personvern og at man melder prosjektet til SIKT Personvernombudet. Dette gjelder både prosjekter man gjennomfører som del av sin faste FoU, FoU-stipend og prosjekter som er finansiert med eksterne midler. Alle prosjekt skal være klarert med SIKT før datainnsamling settes i gang.
Ta kontakt med FoU-administrasjonen for veiledning og råd hvis du er usikker på når og hvordan du skal melde ditt prosjekt til SIKT.

Du finner også informasjon om når du skal melde prosjektet til SIKT og hvordan du gjør det her:

https://sikt.no/tjenester/personverntjenester-forskning

Du kan lese mer om retningslinjer for personopplysninger i forsking her:
Retningslinjer for behandling av personopplysninger ved DMMH (pdf)


I korte trekk skal alle FoU-prosjekt meldes til SIKT hvis prosjektet innebærer personopplysninger. Helseforskning skal forhåndsgodkjennes fra REK. Det er en rekke ansvar tillagt prosjektleder som du bør sette deg inn i (dette finner du i kap. 5.5 og 5.8). Lagring av forskningsdata skal ikke lagres lenger enn nødvendig og personopplysninger skal anonymiseres.

Det er prorektor for FoU og oppdrag som har overordnet ansvar forskning i regi av DMMH og vil sørge for at stikkprøver vil bli tatt jevnlig for å undersøke om regelverket etterfølges.


Nyttige ting vedrørende SIKT-søknader:

Mal for databehandleravtale: tolk
Mal for taushetserklæring
Mal for tillatelse til oppbevaring og behandling av data på privat PC