Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Bedre skolestart

Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune er et samarbeid mellom Trondheim kommune, forskere ved NTNU, DMMH, Linneuniversitetet og Roskilde universitet. Innovasjonsprosjektet er en del av en større satsing for å bedre sammenheng og kontinuitet i overgangen mellom barnehage og skole. Innovasjonsprosjektet er forankret i Trondheim kommunes strategi på oppvekstfeltet «Stein, saks, papir – en strategi for å bygge sterke Barnefellesskap» og tar sikte på å iverksette tiltak i praksis som skal forbedre barn, lærere og foreldres opplevelse av skolestart.  Trondheim kommune er prosjektansvarlig og NTNU er prosjektleder. Fra DMMH er Kristine Warhuus Smeby, Else Johansen Lyngseth og Ingvild Olsen Olaussen med. Prosjektet finansieres av NFR og går fra 2020 til 2024.