Facebook
Gå til innholdet
Lukk

DiCoTe

DiCoTeIncreasingprofessional Digital Competence in ECTE withfocusonenriching and supportingchildren’s play withcodingtoys.

Prosjektet omhandler digital kompetanse uten bruk av skjerm og er ledet av Francesca Granone i samarbeid med Elin Reikerås, Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS. I prosjektet DiCoTe skal forskere og barnehagelærere ta i bruk en type kodeleik egnet for barn i alderen 3 til 5 år. Koding er en bestemt måte å tenke og løyse problem på. For å klare å løyse problemet må barna være i dialog med andre, samarbeide, finne løysinger gjennom mentale eller fysiske opplevelser. Prosjekter er et samarbeid mellom DMMH, NTNU, Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Aalborg, Matematikksenteret i Trondheim og Vitensenteret i Sandnes. Fra DMMH er Anne Nakken og Oliver Thiel med. Prosjektet finansieres av NFR. Prosjektet har oppstart i 2021.

 

Les mer: https://www.uis.no/nb/barnehage/millioner-til-forskning-pa-digital-kompetanseheving-for-barnehagelaerere