Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagen som læringsarena

Stipendiat: Mette Nygård
Foreløpig tittel: Barnehagen som læringsarena. De yngste barna i barnehagen.

Institusjon:
NTNU, Program for lærerutdanning

Nygård har fokus både på hva slags betydninger læringsbegrepet tillegges på politisk nivå, samt barnehagelæreres (som jobber med de yngste barna i barnehagen) forståelse av læringsbegrepet.