Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Den flerkulturelle barnehage - en barnehage for alle?

Mirjam Dahl Bergsland
Tittel: Den flerkulturelle barnehage - en barnehage for alle?
Mirjam Dahl Bergsland
Institusjon: PLU, NTNU

Intensjonen med doktorgradsprosjektet er å sette søkelys på hvordan barnehage–og hjemsamarbeid foregår i en flerkulturell barnehage.

Fokus vil være på de praksiser, rutiner og diskurser som tilbyr muligheter og begrensninger i handling for minoritetsforeldre. Med utgangspunkt i problemstillingen "I hvilke sammenhenger og hvordan foregår inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barnehagen?" gjennomføres doktorgradsprosjektet som en kvalitativ studie med intervju som innsamlingsstrategi.

Utvalget består av foreldre og ansatte ved et utvalg barnehager i Trondheim kommune. Målet er å bidra til å løfte frem minoriteters kunnskaper og erfaringer og til å forstå underliggende strukturer som kan bidra til inkludering og ekskludering i barnehagen.
Mirjam Dahl Bergsland
Førsteamanuensis Mirjam Dahl Bergsland mdb@dmmh.notlf: 73 80 52 35