Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Digital dannelse i barnehagen

Mari-Ann Letnes
Tittel: Digital dannelse i barnehagen

Undertittel: Barns meningsskaping i produksjon av multimodale fortellinger (bildebok, digital fortelling og animasjonsfilm) 

Institusjon: NTNU ved fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse gjennom doktorgradsprogrammet i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole.

Letnes tar i sitt doktorgradsprosjekt for seg ”Digital dannelse i barnehagen” dette for å vinne ny kunnskap om barnehagebarns bruk av digitale verktøy i kreativt skapende arbeid. Å legge til rette for at barn får bli aktivt skapende av digitalestetiske uttrykk handler om å tenke helhetlig fram mot en digital kompetanse, samt om en utfordring av den voksnes rolle i barns digitalestetiske læreprosesser
Mari-Ann Letnes
Førsteamanuensis II Mari-Ann Letnes mal@dmmh.notlf: