Facebook
Gå til innholdet
Lukk

logo_food4kids
FOOD4kids norsk side

English

Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU (Program for Industrial Ecology), Högskolan i Dalarna (Sverige), Universitetet Aldo Moro i Bari (Italia), barnehagekjeden Trondhjems Asylselskap (som inkluderer ti barnehager) og Credo Kompetansesenter.

Om prosjektet

Prosjektet FOOD4kids har som mål å øke barnehagens kunnskap om mat og hvordan den påvirker både helsen vår og naturen. Prosjektet skal vare i 3 og et halvt år og er finansiert av Norges forskningsråd.
FOOD4kids

Vi vil samle intervjudata fra ansatte og barn i barnehagen, sammen med litteraturdata. Disse skal brukes til å undersøke og sammenligne mat som blir servert i barnehagene i tre europeiske land (Norge, Sverige og Italia) og undersøke barns kunnskap om bærekraft og hvordan næringsnett fungerer i naturen.

Forventede resultater

Data om matvarene som blir kjøpt inn i løpet av et år i minst 20 barnehager i Norge vil bli brukt for å beregne karbonutslippet, vannforbruk og areal forbruk knyttet til hvert enkelt produkt, inkludert transport, innpakning, osv. Vi vil utvikle en app for å vurdere helse- og miljøpåvirkningen av matvarene. Appen vil være tilpasset bruk i barnehagen og vil være gratis.
 
Prosjektet vil også utvikle og teste ut pedagogiske verktøy og aktiviteter som handler om bærekraft og helse og som barnehagene vil få gratis tilgang til.

Resultatene av dette prosjektet skal brukes både i utdanning og praksis og vil bidra til en bedre forståelse av mat og bærekraft og hvordan man introduserer dette temaet til barnehagebarn.

Metoder

Spørreundersøkelse, intervju, observasjon, intervensjon, LCA.

Prosjektperiode

FOOD4kids har oppstart i desember 2023, og avsluttes 31. mai 2027.

  CRISTIN   NYHETER

Prosjektdeltakere

DMMH
Claudia Melis (Prosjektleder)
Kathrine Bjørgen
Anna Maria Billing
Per-Arvid Wold

Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU
Francesco Cherubini
Konstantin Stadler

Trondhjem Asylselskap
Paal Christian Bjønnes

Credo Kompetansesenter
Heidi Bjerkan

Högskolan Dalarna
Farhana Borg

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Gabriella Falcicchio