Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Inkluderende og helsefremmende rom i tidlig barndom

Målet med dette prosjektet er å identifisere, beskrive og analysere: Hva slags typer fysiske rom opplever barn med ulike funksjonsnivå selv som gode og inkluderende i barnehager? Hva gjør barn selv i hverdagen, når og hvordan, for å skape inkluderende sosiale rom for seg selv og andre? Hva foreslår barn selv at voksne kan bidra med for at de skal få delta og trives i barnehagen? Prosjektet har også hatt et overordnet mål om å utvikle forskningsmetodiske verktøy som kan fremme «medforskerskap» sammen med barna.

Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH ved professor Ingvild Åmot og NTNU ved professor Borgunn Ytterhus. Prosjektet er finansiert med egne FoU-midler og går fra 2015 til 2022. Les mer: Cristin: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2497736