Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer
(EnCompetence)

EnCompetence er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, OsloMet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Espira, Læringsverkstedet og Trondheim Kommune.

Målet med EnCompetence er å utvikle ny kunnskap og å teste ut nye forskningsverktøy som kan bidra til høyere kompetanse i planlegging og utvikling and barnehagers fysiske miljø.

Prosjektet er finansiert av NFR gjennom programmet FINNUT (samt egenandel fra partnerne), og gjennomføres fra 1. august 2017 til 1. desember 2021.


Nyhetsbrev Forskere i prosjektet Prosjektet i CristinEnCompetence i NFRs prosjektbank
Nettressurs, barnehagemiljø

Kort beskrivelse av prosjektet.

Barnehagesektoren har uttrykt et stort behov for forskning og mer kompetanse om det fysiske miljøet og hvilken rolle det har som arena for barns lek, læring og utvikling, og strategier for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen. I EnCompetence undersøker vi hvordan barn interagerer med og bruker miljøet rundt seg i lek og aktivitet, og hvordan miljøet bidrar til å fremme lek, læring, psykososial- og fysisk helse. Det er et mål å bygge kompetanse blant viktige aktører i barnehagefeltet, og å utvikle verktøy for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen.

Prosjektet består av 4 faser som bygger på hverandre.

  • I fase 1 observerer og analyserer vil barns bruk av de eksisterende miljøene i 8 barnehager.
  • I fase 2 bruker vi denne kunnskapen i utviklingen av kriterier for optimale inne-/utemiljø i barnehagen, og gjennomfører en intervensjon med endring av miljøene i de 8 barnehagene i henhold til disse kriteriene.
  • I fase 3 observerer vi igjen barnas bruk av miljøene (etter intervensjonen), og barn og barnehagelærere intervjues om endringene.
  • I fase 4 bruker vi til slutt kunnskapen fra fase 1 til 3 for å videreutvikle kriteriene for optimale miljø, og å utvikle et internettbasert verktøy for fysiske miljø i barnehagen. 


Kunnskapen fra dette prosjektet blir skapt i nært og gjensidig samarbeid med barnehagene, og 8 barnehagelærere er medforskere. Prosjektet er interdisiplinært ved at forskere og fagfolk fra ulike fagområder jobber sammen; utdanning, pedagogikk, helse, arkitektur og landskapsarkitektur. Kunnskapen/verktøyene vil være relevante og nyttige for barnehagesektoren og andre faggrupper som planlegger, utvikler og rehabiliterer barnehager, samt relevante utdanninger (barnehagelærer, arkitekt, landskapsarkitekt).

Prosjektleder er Ellen Beate Hansen Sandseter, ebs@dmmh
Ellen Beate Hansen Sandseter
Professor Ellen Beate Hansen Sandseter ebs@dmmh.notlf: 73 80 52 59
Ole Johan Sando
Førsteamanuensis Ole Johan Sando ojs@dmmh.notlf: 73 56 83 40
Rune Storli
Dosent Rune Storli rus@dmmh.notlf: 73 80 52 38