Facebook
Gå til innholdet
Lukk
img_72742_3-smalt

Forskere i prosjektet

Forskerprofiler
Den sentrale prosjektgruppen består av følgende forskere (klikk på navn for å se forskerprofiler):

Ellen Beate Hansen Sandseter, DMMH (prosjektleder)
Rune Storli, DMMH
Ole Johan Sando, DMMH (PhD-student)
Randi Evenstad, Oslo Metropolitan University
May Liss Tobiassen, Nasjonalt kompetansesenter for barnehager
Maria Brennhovd, Oslo Metropolitan University
Rasmus Kleppe, Oslo Metropolitan University

img_7742

Utvidet prosjektgruppe:

I tillegg til forskerne nevnt over, er 8 barnehagelærere (en fra hver av de deltakende barnehagene) medforskere i prosjektet og deltar i datainnsamling, tolkning av resultater, utvikling av kriterier, intervensjon, skriving og formidling:
Aud Sigrun Moe, Espira Gjemble barnehage, Levanger
Synnøve Bang, Sollia barnehage, Trondheim
Linn Camilla Jahren, Espira Kløverenga barnehage, Årnes
Tonje Sæther, Læringsverkstedet Dal barnehage, Jessheim
Tove Ravnholt, Espira Gartnerløkka barnehage, Oslo
Tonje Rasmussen, Læringsverkstedet Konfektfabrikken barnehage, Oslo
Julio Iversen, Læringsverkstedet Bodøsjøen barnehage, Bodø
Henrikke Borgersen, Leistad barnehage, Trondheim

Ved arbeid med utvikling av kriterier og planlegging av intervensjon deltar også en arkitekt og en landskapsarkitekt i prosjektet. Disse er:
Birger Dahl, Enerhaugen Arkitektkontor AS
Jens Zeevaert, Asplan Viak AS

Internasjonale partnere:
Mariana Brussoni, University of British Columbia
Susan Herrington, University of British Columbia
Bart Declercq, University of Leuven