Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ellen Beate H. Sandseter

getuserphoto
Ellen Beate er professor ved Seksjon for fysisk aktivitet og helse, DMMH.  Hun har hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole og doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barns fysiske og motoriske lek med vekt på spennings- og risikofylt lek i barnehagen, både i barns og voksnes perspektiv. Hun tar tydelig til ordet for å vektlegge betydningen av barns rett til fri lek, utelek og lek hvor barn utforsker sine egne og omgivelsenes grenser og muligheter, og er på den måten en sterk talskvinne mot det vestlige samfunnets økende sikkerhetsfokus. 

I tillegg har hun forsket på tema som hvordan barns omgivelser påvirker lek og aktivitet, barns trivsel og medvirkning i barnehagen, og ulykker og skader blant barn i barnehager. 

Nå er hun prosjektleder for EnCompetence, men hun fungerer også som forsker i prosjektet. I tillegg er hun prosjektleder for et samarbeidsprosjekt med University of Washington, Seattle, som fokuserer på utvikling av barnehagers utemiljø som fremmer lek, læring og inkludering. Hun er også medarbeider i to Erasmus+ prosjekt som involverer en rekke europeiske partnere; et som fokuserer på å fremme utelek i barnehager, og et som fokuserer på å fremme psykososialt miljø i barnehager.