Facebook
Gå til innholdet
Lukk

May Liss Tobiassen

may-liss

May Liss Tobiassen er ansatt ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. Hun er utdannet både barnehagelærer og grunnskolelærer. Hun har en mastergrad som er knyttet til pedagogikk og matematikk.

May Liss har jobbet i barnehage, grunnskole og universitet. De siste 10 årene har hun jobbet ved Nord universitet. Her har hun den siste tiden vært studieleder for barnehagelærerutdanningen og har ledet implementeringen av den nye forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen. Siden 2016 har May Liss Tobiassen vært ansatt som direktør barnehagefaglig område i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager a/s. May Liss er spesielt interessert i områdene ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen.

May Liss er forsker i EnCompetence i deler av sin stilling og er involvert i alle fasene i prosjektet, og spesielt knyttet til datainnsamling, tolkning av resultater og formidling.