Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ole Johan Sando

ojs

Ole Johan Sando er ansatt ved DMMH og har undervist i Fysisk aktivitet og helse på barnehagelærerutdanningen siden 2010. Før han begynte på DMMH studerte han idrettsvitenskap og pedagogikk ved NTNU. Ole Johan har tidligere forsket på hvordan sikkerhetsfokuset i samfunnet påvirker barns muligheter til fysisk aktiv lek, skader og ulykker i barnehagen og småbarns uteaktivitet.

Ole Johan er PhD-stipendiat i prosjektet og jobber fulltid med det gjennom hele prosjektperioden. Han vil derfor være involvert i alle deler av prosjektet og også skrive sin doktorgradsavhandling på bakgrunn av prosjektresultater; med et spesielt fokus på hvordan det fysiske miljøet i barnehagen kan sees i sammenheng med barnas trivsel og nivå av fysisk aktivitet.