Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Randi Evenstad

randi-31.5.17-2

Randi Evenstad er førstelektor i pedagogikk på Institutt for Barnehagelærerutdanning ved Oslo Metropolitan University (OsloMet).
Hun er utdannet førskolelærer og har flere års praksis fra barnehage. Hun tok hovedfag i barnehagepedagogikk i 1996 og har undervist ved barnehagelærerutdanningen siden 1982; først som høgskolelektor i drama og fra 1996 i pedagogikk.

Randi har holdt mange kurs og deltatt i utviklingsarbeider i praksis- og utdanningsfeltet. Hennes forskning har omhandlet tema som førskolelærerutdanningens yrkesrelevans, lek og drama i barnehagen og de senere år barnehagens fysiske miljø med særlig fokus på sammenhenger mellom arkitektur og pedagogikk. Randi har skrevet flere fagartikler i bøker og tidsskrifter på barnehagefeltet. Evenstad har sammen med sivilarkitekt Birger Dahl hatt en egen artikkelserie «Dagens barnehage» i Utdanningsforbundets tidsskrift Første steg (2010-2015). Hun har samarbeidet med arkitektutdanningen ved NTNU og i flere forskningsprosjekter ved OsloMet (tidligere HiOA).

Randi er forsker i EnCompetence i deler av sin stilling og er involvert i alle fasene i prosjektet, og spesielt knyttet til datainnsamling, tolkning av resultater og formidling.